TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ NEIGHBORHOOD

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 03/ 05/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ NEIGHBORHOOD

Neighborhood (hàng xóm) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Neighborhood (hàng xóm) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ NEIGHBORHOOD

Questions 

Sample answers

Dịch

Have you lived in your current living area for a long time?

 • I have been living in my current residential area from the moment I was born.

 • Just over 6 months as I have just moved into the university dormitory.

 • Tôi đã sống trong khu dân cư hiện tại của mình kể từ khi tôi được sinh ra.

 • Chỉ hơn 6 tháng là tôi vừa chuyển đến ký túc xá của trường đại học.

How well do you know the people who live next door to you?

 • We get along well with each other and are willing to help whenever we have problems.

 • Not so well, as we have never talked together.

 • Chúng tôi hòa thuận với nhau và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào chúng tôi gặp khó khăn.

 • Không tốt lắm, vì chúng ta chưa bao giờ nói chuyện cùng nhau.

How often do you see them?

 • Because I’m living in an apartment, so it’s quite hard to see my neighbors frequently. 

 • I guess this happens once in a blue moon.

 • Vì tôi đang sống trong một căn hộ nên khá khó để gặp hàng xóm thường xuyên.

 • Tôi đoán điều này xảy ra một lần trong một mặt trăng xanh.

Do you think you are a good neighbor?

 • I don’t think so, as I don’t even know who lives on the same floor with me.

 • Yes, we are living in harmony with each other.

 • Tôi không nghĩ vậy, vì tôi thậm chí còn không biết ai sống cùng tầng với mình.

 • Vâng, chúng tôi đang sống hòa thuận với nhau.

Do you think it is important to have a good relationship with your neighbors?

 • For me, I am tired enough with my life let alone building a good relationship with neighbors.

 • Yes, whenever I have a problem, my neighbors are always giving a helping hand.

 • Với tôi, tôi đã đủ mệt mỏi với cuộc sống của mình chứ đừng nói đến việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm.

 • Vâng, bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn, hàng xóm của tôi luôn giúp đỡ.

What do you dislike about your neighborhood?

 • We always have disputes about our problems.

 • We can’t come to terms with any decision about our complaints.  

 • Chúng tôi luôn có tranh chấp về các vấn đề của chúng tôi.

 • Chúng tôi không thể đồng ý với bất kỳ quyết định nào về các khiếu nại của chúng tôi.

What kind of problems do people sometimes have with their neighbors? 

 • For me, that will be the noise and the littering.

 • Maybe people feel annoyed with the different personalities.

 • Đối với tôi, đó sẽ là tiếng ồn và xả rác.

 • Có thể mọi người cảm thấy khó chịu với những tính cách khác nhau.

What would you like to change about your neighborhood?

 • I would love to improve the security level of my neighborhood.

 • Up till now, I feel pleased with where I live and the neighbors next door.

 • Tôi rất thích cải thiện mức độ an ninh của khu phố của tôi.

 • Cho đến bây giờ, tôi cảm thấy hài lòng với nơi mình sống và những người hàng xóm bên cạnh.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ NEIGHBORHOOD

-residential area (noun phrase) /rɛzɪˈdɛnʃəl ˈeərɪə/ khu dân cư

-get along well with (idiom) /gɛt əˈlɒŋ wɛl wɪð/ thân thiết với

-live in harmony (phrase) /lɪv ɪn ˈhɑːməni/ sống hòa thuận

-Dispute (n) /dɪˈspjuːt/ /ˈdɪs.pjuːt/: sự tranh luận

-to give a helping hand (phrase) /tuː gɪv ə ˈhɛlpɪŋ hænd/ giúp đỡ

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: