TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ NEW YEAR (ĐÓN TẾT)

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 17/ 01/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ NEW YEAR (ĐÓN TẾT)

New year (tết) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề New year (tết) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề này nhé.

 

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ NEW YEAR (TẾT)

 • family reunion (noun) /ˈfæm.əl.i ˌriːˈjuː.njən/: an occasion when many members of an extended family congregate - sự đoàn tụ gia đình
 • kitchen gods (noun) /ˈkɪtʃ.ən ɡɒdz/: domestic gods that protect the hearth and family - ông công ông táo
 • first caller (noun) /ˈfɜːst ˈkɔː.lər/: the first person visit your home on the first day of Lunar New Year - người xông đất
 • ancestor (noun) /ˈæn.ses.tər/: a person related to you who lived a long time ago - tổ tiên
 • spiritual life (noun) /ˈspɪr.ɪ.tʃu.əl laɪf/: Spiritual life quite simply is the life lived in and with God - đời sống tâm linh
 • go to pagoda to pray for: đi chùa cầu…
 • go to flower market: đi chợ hoa
 • visit relatives and friends: thăm bà con bạn bè
 • exchange New Year’s wishes: chúc tết nhau
 • decorate the house: trang trí nhà cửa
 • dress up: ăn diện
 • play cards: đánh bài
 • sweep the floor: quét nhà
 • spring festival: hội xuân
 • family reunion: cuộc đoàn tụ gia đình
 • worship the ancestors: thờ cúng tổ tiên
 • dragon dancers: múa lân

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ NEW YEAR (TẾT)

Questions 

Sample answers

Dịch
 1. Do you think Tet Holiday today is less interesting than Tet in the past?

- I don’t think so. For me, Tet is still the most exciting and the most anticipated holiday in the whole year. 

- Probably. I don’t enjoy Tet as I did in the past.

- Tôi không nghĩ vậy. Đối với tôi, Tết vẫn là dịp vui nhất, mong chờ nhất trong cả năm.

- Có thể. Tôi không tận hưởng Tết như tôi đã làm trong quá khứ.

 1. Why do you think Tet is less interesting?

- It’s because now I have grown up, I take more responsibility for my family and there are many things I worry about.

- Because I don’t want to see my parents getting old. It’s one of my biggest fears.

- Là vì bây giờ con đã lớn, có trách nhiệm hơn với gia đình và có nhiều thứ lo toan.

- Vì con không muốn thấy bố mẹ già đi. Đó là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi.

 1. What is the difference between Tet in the past and Tet nowadays?

- In the past, people prepared traditional foods themselves, but now, they buy them at the supermarket due to the busy lifestyle.

- 15 years ago, all businesses closed while people enjoyed family reunions. Now, many shops remain open to make huge profits. 

- Trước đây, mọi người thường tự chuẩn bị thức ăn truyền thống, nhưng bây giờ, họ mua chúng ở siêu thị do lối sống bận rộn.

- 15 năm trước, tất cả các doanh nghiệp đóng cửa trong khi mọi người được đoàn tụ gia đình. Bây giờ, nhiều cửa hàng vẫn mở để kiếm lợi nhuận khổng lồ.

 1. What practices/procedures do Vietnamese families still carry out during Tet nowadays?

- Every family has to worship the kitchen gods on the 23rd/Dec before they ride carps to Heaven.

- Choosing who will be the first caller of each year is very important for Vietnamese families, especially for people who run their own business.

- Ngày 23 tháng Chạp, gia đình nào cũng phải cúng ông Táo trước khi cưỡi cá chép về chầu Trời.

- Việc chọn người xông nhà đầu năm rất quan trọng đối với các gia đình Việt Nam, nhất là đối với những người kinh doanh riêng.

 1. Do you think the true meaning of Tet has been changing?

- Obviously not. Tet is still a time to pay respects to our ancestors and the most important family-focused event.

- Not at all. Tet is changing to adapt to a new lifestyle, but its main purpose is welcoming the Lunar New Year with luck, wealth, and health stays unchanged.

- Rõ ràng là không. Tết vẫn là thời gian để tỏ lòng thành kính với tổ tiên và là sự kiện quan trọng nhất mà gia đình tập trung.

- Không có gì. Tết đang thay đổi để thích nghi với nếp sống mới, nhưng mục đích chính của nó là đón một cái Tết may mắn, sung túc và sức khỏe không thay đổi.

 1. Should we replace Lunar New Year with Solar New Year in Vietnam?

- Absolutely not. We have celebrated Lunar New Year for many years. It is necessary for cultural and spiritual life.

- Probably. With all the social and cultural changes, it’s time for the Vietnamese to replace Lunar New Year. 

- Tuyệt đối không. Chúng tôi đã ăn Tết Nguyên đán trong nhiều năm. Nó cần thiết cho đời sống văn hóa tinh thần.

- Có thể. Với tất cả những thay đổi về xã hội và văn hóa, đã đến lúc người Việt Nam thay thế Tết Nguyên đán.

 1. What are the benefits of doing that (replacing Lunar New Year with Solar New Year)?

- If we replace Tet with Western New Year, we can have more opportunities to do business with foreign partners.

- People, especially women are no longer exhausted with preparing many traditional dishes as well as doing the household chores.

- Nếu thay Tết Tây bằng Tết Tây, chúng ta có thể có nhiều cơ hội làm ăn với đối tác nước ngoài hơn.

- Người dân, đặc biệt là phụ nữ không còn mệt mỏi với việc chuẩn bị nhiều món ăn truyền thống cũng như làm việc nhà.

 1. What should we do to preserve Vietnamese traditions?

- The young generation should be taught about the cultural value of Vietnamese Traditions by adults.

- Traditional events and festivals should be restored by the Government and local organizations.

- Thế hệ trẻ cần được người lớn dạy về giá trị văn hóa của Truyền thống Việt Nam.

- Các sự kiện và lễ hội truyền thống nên được khôi phục bởi Chính phủ và các tổ chức địa phương.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: