TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ NIGHTMARE (ÁC MỘNG)

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 05/ 04/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ NIGHTMARE (ÁC MỘNG)

Nightmare (ác mộng) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Nightmare (ác mộng) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ NIGHTMARE

● have a nightmare (verb phrase) /hæv ə ˈnaɪtmeə/ have a dream that is very frightening or unpleasant - gặp ác mộng 

● a haunting experience (noun phrase) /ə ˈhɔːntɪŋ ɪksˈpɪərɪəns/ an experience that is beautiful, sad or frightening in a way that cannot be forgotten - một trải nghiệm đầy ám ảnh

● give sb nightmare (verb phrase) /gɪv ˈsʌmbədi ˈnaɪtmeə/ make somebody have a dream that is very frightening or unpleasant - khiến ai gặp ác mộng

● psychological problem (noun phrase) /ˌsaɪkəˈlɒʤɪkəl ˈprɒbləm/ problem relating to the kind of mind that somebody has that makes them think or behave in a particular way - vấn đề về tâm lý

● relieve stress (verb phrase) /rɪˈliːv stres/ make stress less strong - giảm stress

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ NIGHTMARE

Questions 

Answers

Dịch

Have you ever suffered from nightmares?

● Yes! I just had a nightmare last night!

● Yes! But it has been a long time since I last had nightmares.

● Vâng! Tôi chỉ có một cơn ác mộng đêm qua!

● Vâng! Nhưng đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp ác mộng.

How often do you have nightmares?

● Recently, I usually have nightmares. I have nightmares four to five days per week.

● I used to suffer from nightmares on a regular basis, but now I seldom have nightmares.

● Gần đây tôi thường xuyên gặp ác mộng. Tôi gặp ác mộng bốn đến năm ngày mỗi tuần.

● Trước đây tôi thường xuyên gặp ác mộng, nhưng bây giờ tôi hiếm khi gặp ác mộng.

What was in your nightmare?

● I dreamt that I failed the most important exam and was not admitted by any universities.

● I once dreamt of being chased by two fierce dogs.

● Tôi mơ thấy mình đã trượt kỳ thi quan trọng nhất và không được trường đại học nào nhận vào.

● Tôi từng nằm mơ thấy mình bị hai con chó hung dữ rượt đuổi.

Have you ever been woken up by your nightmares? 

● Yes! What happened in the nightmare was too terrible for me to continue my sleep.

● No! I just continue to sleep until the morning without being woken up.

● Vâng! Những gì xảy ra trong cơn ác mộng quá khủng khiếp khiến tôi không thể tiếp tục giấc ngủ của mình.

● Không! Tôi chỉ tiếp tục ngủ cho đến sáng mà không bị đánh thức.

How do you often feel after you have nightmares?

● I’m often exhausted after I have nightmares.

● I am always obsessed with what happened in the nightmare.

● Tôi thường kiệt sức sau khi gặp ác mộng.

● Tôi luôn bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra trong cơn ác mộng.

Why do you think we have nightmares?

● It’s haunting experiences we had that give us nightmares at night.

● We suffer from nightmares because we are having psychological problems.

● Đó là những trải nghiệm ám ảnh mà chúng ta có khiến chúng ta gặp ác mộng vào ban đêm.

● Chúng ta gặp ác mộng vì chúng ta đang gặp vấn đề về tâm lý.

Do nightmares have adverse impacts on our health?

● Of course, nightmares can make us suffer from great stress, which can badly affect our life.

● Nightmares make us feel afraid of sleeping, which was really dangerous.

● Tất nhiên, những cơn ác mộng có thể khiến chúng ta bị căng thẳng rất nhiều, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống.

● Ác mộng khiến chúng ta sợ ngủ, điều này thực sự nguy hiểm.

Can we avoid suffering from nightmares?

● We can consult sleep specialists for advice and medicines to improve your situation.

● Yes, we should spend time relaxing to relieve stress. This can help you get rid of nightmares.

● Chúng ta có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia về giấc ngủ để được tư vấn và dùng thuốc để cải thiện tình trạng của bạn.

● Đúng vậy, chúng ta nên dành thời gian thư giãn để giảm bớt căng thẳng. Điều này có thể giúp bạn thoát khỏi những cơn ác mộng.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: