TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ ONLINE DATING

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 24/ 04/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ ONLINE DATING

Online dating (hẹn hò qua mạng) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Online dating (hẹn hò qua mạng) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ ONLINE DATING

 1. Fall head over heels in love (idiom)  yêu ai say đắm completely in love Laura fell head over heels in love with Chris.
 2. Go on a date (verb phrase) đi hẹn hò to meet someone socially who you are (or may become) romantically involved with - Yesterday, I went on a date with Tony.
 3. Meet someone in person (verb phrase) gặp ai đó ngoài đời see someone rather than talking on the phone, e-mailing, or writing to the person - I really want to meet Taylor Swift in person
 4. Online dating (noun phrase) /ˌɑːn.laɪn ˈdeɪ.t̬ɪŋ/ hẹn hò qua mạng a way of starting a romantic relationship on the internet, by giving information about yourself or replying to someone else's information - Online dating is very popular
 5. Dating app (noun phrase) /ˈdeɪ.t̬ɪŋ æp/ứng dụng hẹn hò a program which allows you to meet potential romantic partners
 6. Couple (noun) /ˈkʌp.əl/ cặp đôi two people who are married or in a romantic or sexual relationship - An elderly couple lives next door.
 7. Make up (phrasal verb) /meɪk ʌp/ bịa to invent a story that is not true - I have to make up an excuse!
 8. Profile (noun) /ˈproʊ.faɪl/ hồ sơ a short description of someone's life, work, character, etc. - The profile of this guy is interesting!
 9. Attract (verb) /əˈtrækt/ thu hút  to cause a person to become interested in someone or something - This movie is going to attract a lot of attention.
 10. Dangerous (adjective) /ˈdeɪn.dʒɚ.əs/ nguy hiểm able or likely to cause harm or unpleasant problems - Online dating may be very dangerous

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ ONLINE DATING

Questions 

Sample answers

Dịch
 1. Have you ever dated someone you met online?

 • Yes I have. I've done it several times. Most of the people I date are from the internet, so I don't feel uncomfortable or embarrassed

 

 • No I haven't. Online dating, to me, is not interesting. Although I have had a few times of texting and getting to know the other person online. However, I felt inadequate and didn't want to move forward
 • Vâng tôi có. Tôi đã làm điều đó nhiều lần. Hầu hết những người tôi hẹn hò đều qua mạng nên tôi không cảm thấy khó chịu hay xấu hổ

 

 • Không, tôi không có. Hẹn hò trực tuyến, với tôi, không thú vị. Mặc dù tôi đã có một vài lần nhắn tin và làm quen với đối phương qua mạng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy không đủ và không muốn tiến lên
 1. If you have, how did you feel?

 • When I first went on a date with the one I met online, I felt really nervous. Partly because I can't tell if the person on the internet is any good, and if they're trying to trick me

 

 • To be honest, I was completely relaxed because I didn't expect much. I think people online, their connection is not as deep as in real life, so I am not looking forward to this date.
 • Lần đầu tiên hẹn hò với người tôi quen qua mạng, tôi cảm thấy thực sự lo lắng. Một phần vì tôi không thể biết người trên mạng có tốt không và họ có đang cố lừa tôi không.

 

 • Thực lòng mà nói, tôi hoàn toàn thoải mái vì không kỳ vọng gì nhiều. Tôi nghĩ mọi người trên mạng, mối liên hệ giữa họ không sâu sắc như ngoài đời nên tôi không mong chờ đến ngày này.
 1. How did you know that person?

 • I knew him on Tinder. We met each other in person after 3 days chatting online.

 

 • I knew him on Instagram. I saw his photo by chance, and I sent him a message.

 • Tôi biết anh ấy trên Tinder. Chúng tôi gặp nhau trực tiếp sau 3 ngày trò chuyện trực tuyến.

 

 • Tôi biết anh ấy trên Instagram. Tôi tình cờ nhìn thấy bức ảnh của anh ấy, và tôi đã gửi cho anh ấy một tin nhắn.
 1. Is online dating popular in your country?

 • Yes, it is. Because everyone is using smartphones, right?

 

 • Yes. I know lots of couples that meet online and fall head over heels in love with each other.

 • Vâng, đúng vậy. Bởi vì tất cả mọi người đang sử dụng điện thoại thông minh, phải không?

 

 • Đúng. Tôi biết rất nhiều cặp đôi gặp nhau trên mạng và yêu nhau say đắm.
 1. What dating apps are popular in your country?

 • I think the most popular dating app in Vietnam is Tinder.

 

 • I notice that people around me like to use Tinder or Grindr.

 • Tôi nghĩ ứng dụng hẹn hò phổ biến nhất ở Việt Nam là Tinder.

 

 • Tôi nhận thấy rằng những người xung quanh tôi thích sử dụng Tinder hoặc Grindr.
 1. What are the good things about online dating?

 • I think we can find many interesting friends on dating websites.

 

 • I think online dating is good for shy people because you have time to think through what you want to say about yourself

 • Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm thấy nhiều người bạn thú vị trên các trang web hẹn hò.

 

 • Tôi nghĩ hẹn hò trực tuyến tốt cho những người nhút nhát vì bạn có thời gian để suy nghĩ về những gì bạn muốn nói về bản thân
 1. Are there any problems?

 • There are some people making up their profile to attract more people.

 

 • Yes, of course. Online dating can be dangerous because you may chat with bad guys.

 • Có một số người tạo nên hồ sơ của họ để thu hút nhiều người hơn.

 

 • Vâng tất nhiên. Hẹn hò trực tuyến có thể nguy hiểm vì bạn có thể trò chuyện với kẻ xấu.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: