TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ PART-TIME JOBS

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 02/ 02/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ PART-TIME JOBS

Part-time job (công việc bán thời gian) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Part-time job (công việc bán thời gian) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ PART-TIME JOBS

● work on a part-time basis (phrase) /wɜːk ɒn ə pɑːt-taɪm ˈbeɪsɪs/ làm việc bán thời gian to take a part-time job

● place a heavy emphasis on sth (phrase) /pleɪs ə ˈhɛvi ˈɛmfəsɪs ɒn ˈsʌmθɪŋ / chú trọng vào cái gì to put the particular importance or attention on something

● acquire useful soft skills (phrase) /əˈkwaɪər ˈjuːs.fəl sɒft skɪlz/ học được kỹ năng mềm hữu ích to get abilities to communicate with each other and work well together

● gain hands-on experiences (phrase) /geɪn hændz-ɒn ɪksˈpɪərɪənsɪz/ tăng kinh nghiệm thực tế to get knowledge or skill that someone gets from doing something rather than just reading about it or seeing it being done

● jump-start one’s career (phrase) /ʤʌmp-stɑːt wʌnz kəˈrɪə/ giúp phát triển nghề nghiệp to help to develop the series of jobs that a person has in a particular area of work

● bite off more than someone can chew (phrase) /baɪt ɒf mɔːr ðæn ˈsʌm.wʌn kæn tʃuː/ ôm đồm quá nhiều việc to try to do too much, or something that is too difficult

● of the old school (phrase) /əv ðiː əʊld skuːl/ người bảo thủ an old-fashioned person who likes to do things as they were done in the past

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ PART-TIME JOBS

QUESTIONS

SAMPLE ANSWERS

DỊCH

1. Are you taking any part-time jobs now?

 1. Yes, I’m now working on a part-time basis as a Mathematics private tutor.
 2. No, I’m now trying to concentrate on studying so I don’t take a job which can distract me from studying. I don’t want to bite off more than I can chew.
 1. Vâng, tôi hiện đang làm việc bán thời gian với tư cách là gia sư riêng môn Toán.
 2. Không, bây giờ tôi đang cố gắng tập trung vào việc học nên tôi không nhận một công việc có thể khiến tôi mất tập trung vào việc học. Tôi không muốn cắn nhiều hơn những gì tôi có thể nhai.

2. Why do many freshmen love to take a part-time job?

 1. Because when taking a part-time job, they can earn more money to help their parents with tuition fees without disrupting their learning process.
 2. Many freshmen find it more interesting and necessary to take a part-time job to apply what they learn to real life.
 1. Vì khi đi làm thêm, các em có thể kiếm thêm tiền phụ giúp cha mẹ trang trải học phí mà không làm gián đoạn quá trình học tập của các em.
 2. Nhiều sinh viên năm nhất cảm thấy thú vị và cần thiết hơn khi đi làm thêm để áp dụng những gì học được vào thực tế cuộc sống.

3. Should freshmen take any part–time jobs or concentrate on studying?

 1. I suppose that taking part-time jobs can make freshmen gain hands-on experience. There is no reason to avoid working on a part-time basis.
 2. No! I’m strongly convinced that studying is of the first magnitude and freshmen shouldn’t take a job as they can be distracted.
 1. Tôi cho rằng làm công việc bán thời gian có thể giúp sinh viên năm nhất có được kinh nghiệm thực tế. Không có lý do gì để tránh làm việc bán thời gian.
 2. Không! Tôi tin chắc rằng việc học là quan trọng hàng đầu và sinh viên năm nhất không nên đi làm vì họ có thể bị phân tâm.

4. What kind of part–time jobs should freshmen take?

 1. There are many tutoring opportunities in a college setting, and it’s a good choice for part-time work as you can often choose your own hours.
 2. If you are confident in your outgoing personality, you should consider becoming a sales / telesales representative for medium and small companies.
 1. Có nhiều cơ hội dạy kèm trong môi trường đại học và đó là một lựa chọn tốt cho công việc bán thời gian vì bạn thường có thể chọn giờ của mình.
 2. Nếu tự tin vào tính cách hướng ngoại của mình, bạn nên cân nhắc trở thành đại diện bán hàng/bán hàng qua điện thoại cho các công ty vừa và nhỏ.

5. How do freshmen benefit from taking part-time jobs?

 1. By taking a job, freshmen can obtain valuable work experiences, which can help jump-start their career. 
 2. They can acquire useful soft skills that aren’t taught at universities such as communication skills, problems handling skills, etc. 
 1. Bằng cách nhận một công việc, sinh viên năm nhất có thể có được kinh nghiệm làm việc có giá trị, có thể giúp bắt đầu sự nghiệp của họ.
 2. Họ có thể có được những kỹ năng mềm hữu ích mà trường đại học không dạy như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý vấn đề, v.v.

6. What are the disadvantages of taking part-time jobs?

 1. Indeed, if you place a heavy emphasis on working, you may get distracted from studies.
 2. Early entry into a negative or harsh work environment can cause a great shock to many freshmen.
 1. Thật vậy, nếu bạn quá chú trọng vào công việc, bạn có thể sao nhãng việc học hành.
 2. Việc sớm bước vào một môi trường làm việc tiêu cực, khắc nghiệt có thể khiến nhiều sinh viên năm nhất bị sốc nặng.

7. How much time a week/ a day should freshmen spend on working part-time?

 1. Many colleges recommend or even mandate that freshmen only work 10 to 15 hours a week.
 2. Freshmen are expected to dedicate 35 hours a week to university studies, and around 2 – 3 hours a day for working.
 1. Nhiều trường đại học khuyến nghị hoặc thậm chí bắt buộc sinh viên năm nhất chỉ làm việc từ 10 đến 15 giờ một tuần.
 2. Sinh viên năm nhất dự kiến sẽ dành 35 giờ một tuần để học đại học và khoảng 2 – 3 giờ một ngày để làm việc.

8. Should their parents allow their children to work while they are studying at colleges/universities?

 1. Yes! Parents should encourage their kids to get a part time job during the first school year because this will help them get ahead in life.
 2. You may say that I am of the old school, but I think they shouldn’t agree because freshmen may be at risk of being cheated and exploited when they get involved in a part-time job.
 1. Đúng! Cha mẹ nên khuyến khích con mình kiếm một công việc bán thời gian trong năm học đầu tiên vì điều này sẽ giúp chúng thăng tiến trong cuộc sống.
 2. Các bạn có thể nói tôi cổ hủ, nhưng tôi nghĩ họ không nên đồng ý vì sinh viên năm nhất có nguy cơ bị lừa đảo, lợi dụng khi đi làm thêm.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: