TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ SINGER (CA SĨ)

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 07/ 05/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ SINGER (CA SĨ)

Singer (ca sĩ) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Singer (ca sĩ) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ SINGER (CA SĨ)

1. tone deaf (adj) /ˌtoʊnˈdef/: ko thể phân biệt các nốt nhạc

2. catchy tunes (phrase)  /ˈkætʃ.i tuːnz /: những giai điệu bắt tai

3. innate musicality (phrase)  /ɪˈneɪt mjuː.zɪˈkæl.ə.t̬i /: năng khiếu âm nhạc bẩm sinh

4. vocal capability (phrase) / ˈvoʊ.kəl ˌkeɪ.pəˈbɪl.ə.t̬i/: khả năng thanh âm

5. vocal range (phrase) /ˈvoʊ.kəl reɪndʒ/: quãng giọng

6. Duet (verb) /dʒuˈet/: biểu diễn đôi/song ca

7. In tune (phrase): đúng tông

8. Out of tune (phrase): lệch tông

9. To listen to music (phrase): nghe nhạc

10. To play an instrument (phrase): chơi nhạc cụ

11. To record (verb) /rɪˈkɔːd/ : thu âm

 

MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ SINGER (CA SĨ)

Questions 

Sample answers

Dịch

Do you like singing?

- No, not really. I took singing classes when I was younger, but, unfortunately, I am tone deaf, so I can't sing very well.

- I absolutely love singing. While my voice is not perfect, I can sing well enough to impress people at a party!

- Không thật sự lắm. Tôi đã tham gia các lớp học thanh nhạc khi tôi còn nhỏ, nhưng thật không may, tôi bị khiếm thính nên tôi không thể hát hay được.

- Tôi vô cùng thích ca hát. Mặc dù giọng hát của tôi không hoàn hảo nhưng tôi có thể hát đủ tốt để gây ấn tượng với mọi người tại một bữa tiệc!

Is it difficult to sing well?

- Indeed. Unless you have a beautiful voice as a Gift from God, singing well would be a huge challenge.

- I guess after you have gained some basic knowledge about notes, vocal ranges and beat, it’s going to get easier. 

- Thực vậy. Trừ khi bạn có một giọng hát tuyệt vời như một món quà từ Chúa, còn không thì hát hay sẽ là một thách thức lớn.

- Tôi đoán sau khi bạn đã có được một số kiến thức cơ bản về nốt nhạc, quãng giọng và nhịp điệu thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Do you agree that anyone can become a singer with the right training

- No!  You need incredible vocal capabilities, years of training, and innate musicality, which cannot be learned if you don't have it.

- Yes. Anybody can. Improve yourself gradually; and with the right amount of dedication and practice, the results will come in no time.

- Không! Bạn cần có khả năng thanh nhạc đáng kinh ngạc, nhiều năm rèn luyện và khiếu âm nhạc bẩm sinh, những thứ không thể học được nếu bạn không có.

- Đúng. Ai cũng có thể. Cải thiện bản thân dần dần; và với mức độ cống hiến và thực hành phù hợp, kết quả sẽ đến nhanh chóng.

Is music an important part of your life?

- No. Although I enjoy music and listen to classical music every now and then, I'm not obsessed with it.

- Yes. Music gives me a way to express myself and show how I really feel when I don’t have the right words.

- Không. Mặc dù tôi thích âm nhạc và thỉnh thoảng nghe nhạc cổ điển nhưng tôi không bị nó ám ảnh.

- Đúng. Âm nhạc cho tôi một cách để thể hiện bản thân và cho thấy tôi thực sự cảm thấy thế nào khi không có từ ngữ phù hợp.

Do you like the same music as your parents?

- When I was a child we used to listen to the same music. But then I discovered other music genres, and found that I like rock more.

- Yes. That was because we were often driving in the same car, and my parents always turned on some jazz on the radio. 

- Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi thường nghe cùng một loại nhạc. Nhưng sau đó tôi khám phá ra những thể loại âm nhạc khác, và thấy rằng tôi thích rock hơn.

- Đúng. Đó là bởi vì chúng tôi thường lái chung một chiếc xe, và bố mẹ tôi luôn bật nhạc jazz trên radio.

Where do you think people enjoy listening to music the most?

- In my point of view, it all depends on a person. As for me, I enjoy listening to the music in my room, where nobody can bother me.

- I think people would prefer listening to the music while travelling in public transport. This way their journey becomes more pleasant.

- Theo quan điểm của tôi, tất cả phụ thuộc vào một người. Đối với tôi, tôi thích nghe nhạc trong phòng của mình, nơi không ai có thể làm phiền tôi.

- Tôi nghĩ mọi người sẽ thích nghe nhạc hơn khi di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng. Bằng cách này, cuộc hành trình của họ trở nên dễ chịu hơn.

Do you think music is getting better as time goes on?

- No, quite the opposite. Music was a lot better back in the day. Nowadays almost every pop-song sounds boring and dull to me.

- I think music is getting neither better nor worse, classics will always be made. In the end, it is a matter of personal taste.

- Không, hoàn toàn ngược lại. Âm nhạc đã trở lại tốt hơn rất nhiều trong ngày. Ngày nay, hầu hết mọi bài hát pop đều nghe nhàm chán và buồn tẻ đối với tôi.

- Tôi nghĩ âm nhạc không tốt hơn cũng không tệ hơn, những tác phẩm kinh điển sẽ luôn được tạo ra. Cuối cùng, đó là vấn đề sở thích cá nhân.

What kinds of music is the most popular in your country?

- I guess pop music with its catchy tunes is the most sought-after now. I’ve never met someone who doesn’t know pop songs.

- People are exposed to different types of music. It is difficult to tell which is in demand since I feel each type has the same popularity.

- Tôi đoán nhạc pop với giai điệu bắt tai đang được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Tôi chưa bao giờ gặp ai đó không biết các bài hát pop.

- Mọi người được tiếp xúc với các thể loại âm nhạc khác nhau. Rất khó để biết loại nào đang có nhu cầu vì tôi cảm thấy mỗi loại đều có mức độ phổ biến như nhau.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: