TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ SINGLE PARENTS

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 06/ 06/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ SINGLE PARENTS

Single parents (cha mẹ đơn thân) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Single parents (cha mẹ đơn thân) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ SINGLE PARENTS

1. raise one’s child (verb phrase) /reɪz wʌns tʃaɪld/: to take care of one’s kid until they are completely grown: nuôi dạy con của mình

2. endure the hardship (verb phrase) /ɪnˈdʒʊər ðiː ˈhɑːd.ʃɪp/ to suffer the difficult, unpleasant condition of life: cam chịu những khó khăn trong cuộc sống

3. handle the responsibility (verb phrase) /ˈhæn.dəl ðiː rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/: to deal with something that it is your job or duty to deal with: đảm nhận trách nhiệm

4. support the family (verb phrase) /səˈpɔːt ðiː ˈfæm.əl.i/to give a family the money they need in order to buy food and clothes and pay for somewhere to live: chu cấp cho gia đình.

5. toxic marriage (noun) /ˈtɒk.sɪk ˈmær.ɪdʒ/ very unpleasant or unacceptable relationship between 2 people who live together: cuộc hôn nhân độc hại

6. start with a clean state (idiom) /stɑːt wɪð ə kliːn steɪt/ starting an activity or process again, not considering what has happened in the past at all: bỏ qua quá khứ và bắt đầu lại từ đầu

7. burn the candle at both ends (idiom) /bɜːn ðiːˈkæn.dəl æt bəʊθ end/: to work or do other things from early in the morning until late at night and so get very little rest: làm việc thâu đêm suốt sáng

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ SINGLE PARENTS

Questions 

Sample answers

Dịch

1.Do you personally know any single parents?

 • Yes, I do. My aunt is a single mom, who raised her kids on her own for 10 years.

 • No, I don't know anyone who is a single parent.

 • Em đồng ý. Dì của tôi là một bà mẹ đơn thân, người đã một mình nuôi con trong 10 năm.

 • Không, tôi không biết ai là cha mẹ đơn thân.

2. What do you think about single parents?

 • I think they are very brave and strong to endure the hardship of raising their child by themselves.

 • Single parents are resilient and strong to handle the responsibility of taking care of and educating their kids.

 • Tôi nghĩ họ rất dũng cảm và mạnh mẽ để chịu đựng sự khó khăn khi tự mình nuôi con.

 • Cha mẹ đơn thân kiên cường và mạnh mẽ để gánh vác trách nhiệm chăm sóc và giáo dục con cái của họ.

3. What are the main reasons behind their decision to be a single parent?

 • Some people leave their toxic marriage and start with a clean state by living with their children alone.

 • Many women are abandoned by their partner when they’re pregnant and decide to raise the child by themselves.

 • Một số người rời bỏ cuộc hôn nhân độc hại và bắt đầu với tình trạng trong sạch bằng cách sống một mình với con cái.

 • Nhiều phụ nữ bị bạn đời bỏ rơi khi đang mang thai và quyết định tự mình nuôi con.

4. Are they better off by being a single parent?

 • Yes, many single parents used to be in an abusive relationship before becoming a single parent.

 • No, raising a child alone is so much more challenging without the support of the other parent.

 • Đúng vậy, nhiều bậc cha mẹ đơn thân từng bị bạo hành trước khi trở thành cha mẹ đơn thân.

 • Không, nuôi con một mình khó khăn hơn rất nhiều nếu không có sự hỗ trợ của người cha/mẹ kia.

5. What are some hardships of being a single parent?

 • It’s super difficult to raise a child alone. Some people have to burn the candle at both ends to have enough money.

 • It’s tiring to educate children on your own, while making money to support the family.

 • Thật khó để nuôi con một mình. Một số người phải đốt nến ở cả hai đầu để có đủ tiền.

 • Thật mệt mỏi khi vừa nuôi dạy con cái, vừa kiếm tiền nuôi gia đình.

6. How would a child who is raised by a single parent be different from one who is raised by both parents?

 • They tend to be more independent as their parents are often busy with work so they’ll have to solve things themselves sometimes.

 • They would often be less confident as they might feel that they’re different and lack love compared to normal kids.

 • Họ có xu hướng độc lập hơn vì bố mẹ thường bận rộn với công việc nên đôi khi họ sẽ phải tự mình giải quyết mọi việc.

 • Các em thường thiếu tự tin vì có thể cảm thấy mình khác biệt và thiếu thốn tình thương so với những đứa trẻ bình thường.

7. Do you think single parents are worse at parenting than couples?


 
 • Yes, they have so much work that couldn’t let them focus and be good at either earning money or educating kids.

 • No, couples are not always good at parenting. This depends on their personality and effort in parenting.

 • Đúng vậy, họ có quá nhiều công việc khiến họ không thể tập trung và giỏi kiếm tiền hay dạy dỗ con cái.

 • Không, không phải lúc nào các cặp vợ chồng cũng giỏi nuôi dạy con cái. Điều này phụ thuộc vào tính cách và nỗ lực của họ trong việc nuôi dạy con cái.

8. Which do you think can raise their child better, single mom or single dad?

 • Single mom, because they’re more caring compared to dadds, especially better at taking care of younger kids.

 • Single dad, because they’re often more capable of earning high income to support the family, raising living standards.

 • Mẹ đơn thân, vì họ chu đáo hơn so với bố, đặc biệt là chăm sóc trẻ nhỏ tốt hơn.

 • Người cha đơn thân, bởi vì họ thường có khả năng kiếm thu nhập cao hơn để hỗ trợ gia đình, nâng cao mức sống.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: