TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ SOCIAL APPS (MẠNG XÃ HỘI)

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 23/ 01/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ SOCIAL APPS (MẠNG XÃ HỘI)

Social apps (ứng dụng xã hội) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Social apps (ứng dụng xã hội) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ SOCIAL APPS

 1. keep somebody updated (phrase) /kiːp ˈsʌmˌbɑdi əpˈdeɪtəd/ to give someone the most recent information: cập nhật thông tin cho ai đó

 2. have a soft spot for (phrase) /hæv ə sɒft spɒt fɔːr/ to feel that you like someone or something very much: say đắm, say mê

 3. stay in touch (phrase) /steɪ ɪn tʌʧ/ to maintain contact with another person: giữ liên lạc

 4. steal personal information (phrase) /stiːl ˈpɜː.sən.əl ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/ take facts or details about someone without permission or legal rights: đánh cắp thông tin cá nhân

 5. refrain oneself from (phrase) /rɪˈfreɪn ˌwʌnˈself frɒm/ not to do, to avoid: tự kiềm chế

 6. down in the dumps (idiom) /daʊn ɪn ðə dʌmps/ unhappy: buồn bã

 7. the more the merrier (idiom) /ðə mɔː ðə ˈmer.iər/ used to say an occasion will be more enjoyable if a lot of people are there: càng đông càng vui

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ SOCIAL APPS

Questions 

Sample answers

Dịch
 1. Are you using any type of social apps right now?

 • Yes, I sometimes use it to keep me updated. Messenger is the app that I mostly use to chit chat with my friends

 •  I’ve been using social apps since forever, I really love them. It keeps me updated news everydays so that I will not lose any trends.

 • Vâng, đôi khi tôi sử dụng nó để giữ cho tôi cập nhật. Messenger là ứng dụng mà tôi chủ yếu sử dụng để trò chuyện với bạn bè của mình
 • Tôi đã sử dụng các ứng dụng xã hội mãi mãi, tôi thực sự yêu thích chúng. Nó giúp tôi cập nhật tin tức hàng ngày để tôi không bị mất bất kỳ xu hướng nào.
 1. What social app do you like best?

 • Well, I have a soft spot for Facebook and I spend about 5 hours a day using it.

 • I have a special love for Instagram in which I can create multiple groups to share different types of stories for my friends.

 • Chà, tôi rất thích Facebook và tôi dành khoảng 5 giờ mỗi ngày để sử dụng nó.
 • Tôi dành tình yêu đặc biệt cho Instagram, nơi tôi có thể tạo nhiều nhóm để chia sẻ các thể loại câu chuyện khác nhau cho bạn bè của mình.
 1. Do you enjoy using social apps?

 • I really do, social apps entertain me when I am down in the dumps.

 • I absolutely love social apps but I think that it has its problems, definitely, but in my case, the bad outweighs the good.

 • Tôi thực sự hiểu, các ứng dụng xã hội giúp tôi giải trí khi tôi đang chán nản.
 • Tôi hoàn toàn thích các ứng dụng xã hội nhưng tôi nghĩ rằng nó chắc chắn có vấn đề, nhưng trong trường hợp của tôi, cái xấu nhiều hơn cái tốt.
 1. How often do you use social apps?

 • Call me primitive but I don’t even have one. I am not into using any of those because I don’t feel safe enough.

 • I believe every hour of my day because I want to check out the latest news worldwide.

 • Gọi tôi là nguyên thủy nhưng tôi thậm chí không có. Tôi không sử dụng bất kỳ thứ nào trong số đó vì tôi không cảm thấy đủ an toàn.
 • Tôi tin mỗi giờ trong ngày vì tôi muốn xem những tin tức mới nhất trên toàn thế giới.
 1. Do you think it is good to make friends online?

 • In my opinion, the more the merrier, I love making new friends. However, we should be a little bit careful.

 • An online friend can disappear overnight. One may never know who they are talking to and so providing too much information about oneself can be risky and very dangerous.

 • Theo tôi, càng đông càng vui, tôi thích kết bạn mới. Tuy nhiên, chúng ta nên cẩn thận một chút.
 • Một người bạn trực tuyến có thể biến mất chỉ sau một đêm. Một người có thể không bao giờ biết họ đang nói chuyện với ai và vì vậy việc cung cấp quá nhiều thông tin về bản thân có thể gây rủi ro và rất nguy hiểm.
 1. Why do you use social apps?

 • I use them to stay in touch with my friends from all over the world. Social media is good for connecting people and building relationships.

 • I am able to make new friends and explore the world by using social apps.

 • Tôi sử dụng chúng để giữ liên lạc với bạn bè từ khắp nơi trên thế giới. Phương tiện truyền thông xã hội rất tốt để kết nối mọi người và xây dựng mối quan hệ.
 • Tôi có thể kết bạn mới và khám phá thế giới bằng cách sử dụng các ứng dụng xã hội.
 1. What are the drawbacks of using social apps?

 • To me, using social apps is really time-consuming. I used to waste a lot of precious time to log in to these apps.

 • I’m afraid that our personal data is not safe. Hackers may access our accounts and steal personal information. 

 • Đối với tôi, sử dụng các ứng dụng xã hội thực sự tốn thời gian. Tôi đã từng lãng phí rất nhiều thời gian quý báu để đăng nhập vào các ứng dụng này.
 • Tôi e rằng dữ liệu cá nhân của chúng tôi không an toàn. Tin tặc có thể truy cập tài khoản của chúng tôi và đánh cắp thông tin cá nhân.
 1. Will you use these apps more in the future?

 • I find myself quite addicted to entertaining contents on Facebook and Tiktok, so I’m trying to refrain myself from these apps.

 • Definitely yes, because I want to connect with my friends and follow hot events happening all over the world.

 • Tôi thấy mình khá nghiện các nội dung giải trí trên Facebook và Tiktok, vì vậy tôi đang cố gắng kiềm chế bản thân khỏi những ứng dụng này.
 • Chắc chắn là có, vì tôi muốn kết nối với bạn bè và theo dõi các sự kiện nóng hổi đang diễn ra trên toàn thế giới.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: