TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ TABOOS (ĐIỀU CẤM KỴ)

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 04/ 06/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ TABOOS (ĐIỀU CẤM KỴ)

 

Taboos (Điều cấm kỵ) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Taboos (Điều cấm kỵ) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ TABOOS (ĐIỀU CẤM KỴ)

1. tie the knot (idiom) /taɪ ðə nɒt/: kết hôn

2. superstitious (adjective) /ˌsuːpəˈstɪʃəs/: mê tín

3. rid sth of negative influences (phrasal verb) /rɪd ˈsʌmθɪŋ əv ˈneɡətɪv ˈɪnfluənsiz/: thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực

4. traditional conception (noun phrase) /trəˈdɪʃənl kənˈsepʃn/: quan niệm truyền thống

5. violate a taboo (verb phrase) /ˈvaɪ.ə.leɪt ə təˈbuː/: phạm phải điều cấm kỵ

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ TABOOS (ĐIỀU CẤM KỴ)

Questions 

Sample answers

Dịch
  1. Are you a superstitious person?

- Yes. I'm a superstitious person because I trust everything about the supernatural.

- No. I don’t care much about superstition because I think it is not real.

- Đúng. Tôi là một người mê tín bởi vì tôi tin tưởng mọi thứ về siêu nhiên.

- Không. Tôi không quan tâm lắm đến chuyện mê tín dị đoan vì tôi nghĩ nó không có thật.

  1. What are some taboos in Vietnam?

- According to Vietnamese traditional conception, travelling on the 5th, 14th and 23rd of the lunar month may bring back luck.

- Individuals ought not to tie the knot within the year their mother or father pass away.

- Theo quan niệm của người Việt Nam, đi du lịch vào các ngày 5, 14, 23 âm lịch hàng tháng sẽ gặp nhiều may mắn.

- Các cá nhân không nên thắt nút trong năm cha hoặc mẹ của họ qua đời.

  1. What are some interesting taboos around the world?

- In Italy, when enjoying a meal at the restaurant, you mustn’t request  for some extra cheese on your pizza.

- In Russia, even numbers of flowers are associated with death and funerals.

- Ở Ý, khi dùng bữa tại nhà hàng, bạn không được yêu cầu thêm một ít pho mát vào bánh pizza của mình.

- Ở Nga, số lượng hoa chẵn gắn liền với cái chết và đám tang.

  1. Do you often follow the taboos?

- Avoiding taboos can rid your life of negative influences and cultivate peace of mind.

- No, I am a practical person. I don’t trust anything without scientific evidence.

- Tránh những điều cấm kỵ có thể loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực trong cuộc sống của bạn và nuôi dưỡng sự bình yên trong tâm hồn.

- Không, tôi là người thực tế. Tôi không tin bất cứ điều gì mà không có bằng chứng khoa học.

  1. Who taught you about taboos?

- My grandparents and parents have taught me a lot about taboos, and it is unacceptable to break a taboo in my family. 

- I read in books about Vietnamese culture. They talk about many taboos from generation to generation.

- Ông bà và bố mẹ tôi đã dạy tôi rất nhiều về những điều kiêng kỵ, việc phạm vào điều cấm kỵ trong gia đình là điều không thể chấp nhận được.

- Tôi đọc trong sách về văn hóa Việt Nam. Họ nói về nhiều điều cấm kỵ từ thế hệ này sang thế hệ khác.

  1. Do you think there are too many taboos in Vietnam?

- I don’t think so. Each country has its own culture. Many weird taboos still exist in other countries.

- Maybe yes. We are living in a modern society. Having so many taboos lead to the failure of international integration.

- Tôi không nghĩ vậy. Mỗi quốc gia có một nền văn hóa riêng. Nhiều điều cấm kỵ kỳ lạ vẫn tồn tại ở các quốc gia khác.

- Có thể đúng. Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại. Có quá nhiều điều cấm kỵ dẫn đến thất bại trong hội nhập quốc tế.

  1. What are taboo conversation topics in Vietnam?

- In Vietnam, we should avoid discussion distinguishing between the North and the South.

- You will violate a taboo if you talk about topics such as death, accidents during Tet.

- Ở Việt Nam, chúng ta nên tránh bàn luận phân biệt giữa người Bắc và người Nam.

- Bạn sẽ vi phạm điều cấm kỵ nếu nói về những chủ đề như chết chóc, tai nạn trong dịp Tết.

8. Do you think Vietnamese taboos tend to fade away?

- Maybe yes. We are living in a modern society. Some taboos don’t have meaning any more.

- Yes. These days many deep-seated taboos tend to be not as important as they used to.

- Có thể đúng. Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại. Một số điều cấm kỵ không còn ý nghĩa nữa.

- Đúng. Ngày nay, nhiều điều cấm kỵ thâm căn cố đế có xu hướng không còn quan trọng như trước đây.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: