TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ VIDEO GAME

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 08/ 06/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ VIDEO GAME

Video game (trò chơi điện tử) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Video game (trò chơi điện tử) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ VIDEO GAME

 • a video game addict (phrase) /ə ˈvɪdɪəʊ geɪm ˈædɪkt/ người nghiện game a person who cannot stop playing games
 • the virtual world (phrase) /ðə ˈvɜːtjʊəl wɜːld/ thế giới ảo the world created by computer technology and appearing to exist but not existing in the physical world
 • alleviate the boredom (phrase) /əˈliːvɪeɪt ðə ˈbɔːdəm/ giảm sự nhàm chán to make boredom less severe
 • exert adverse effect (phrase) /ɪɡˈzɜːt ˈæd.vɜːs ɪˈfekt/ gây ra ảnh hưởng xấu to cause bad the result of a particular influence
 • exacerbate one's well-being (phrase) /ɪɡˈzæsəbeɪt wʌnz wɛl-ˈbiːɪŋ / ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của ai make a person’s health even worse.
 • let go (idiom) /let ɡəʊ/ nghỉ ngơi thư giãn to be more relaxed than usual and enjoy yourself
 • flip one’s lid (idiom) /flɪp wʌnz lɪd/ rất giận dữ to become very angry
 • lead to disturbing results: dẫn đến những kết quả đáng lo ngại
 • Virtual life/world: cuộc sống/thế giới ảo
 • Fighting game: trò chơi đối kháng
 • be obsessed with games: ám ảnh với các trò chơi
 • game addiction: nghiện game
 • Sporty game: trò chơi thể thao
 • Fashion game: trò chơi thời trang
 • Strategy game: trò chơi chiến thuật

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI  CHỦ ĐỀ VIDEO GAME

Questions 

Answers

Dịch

1. Do you usually play video games?

● Yes! I love playing roleplaying games the most and I often have one in my leisure time to let go.

●  I never play video games. That’s absolutely ridiculous and time-consuming.

● Vâng! Tôi thích chơi các trò chơi nhập vai nhất và tôi thường có một trò chơi để giải trí trong thời gian rảnh rỗi.

●  Tôi không bao giờ chơi trò chơi điện tử. Điều đó hoàn toàn lố bịch và tốn thời gian.

2. What do you play video games for?

● In my leisure time, I will often ask my friends to play video games with me to alleviate the boredom.

● When I have to wait for someone, I often play video games on my phone to kill time.

● Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thường rủ bạn bè chơi trò chơi điện tử với mình để giảm bớt sự nhàm chán.

● Khi phải đợi ai đó, tôi thường chơi trò chơi điện tử trên điện thoại để giết thời gian.

3. Are video games always harmful?

● I think they will only exert adverse effects when a person abuses them, without knowing any limits.

● It’s only harmful when players immerse themselves in the virtual world, caring nothing in the real world.

● Tôi nghĩ chúng chỉ gây tác dụng phụ khi một người lạm dụng chúng mà không biết giới hạn nào.

● Chỉ có hại khi người chơi chìm đắm trong thế giới ảo, không quan tâm đến thế giới thực.

4. What are positive impacts that playing video games have on the players?

● The feeling of winning a game is really wonderful, which is useful in exhilarating a person. 

● Having a game of chess before learning always helps me concentrate my mind on the lessons.

● Cảm giác chiến thắng một trò chơi thực sự tuyệt vời, điều này rất hữu ích trong việc khiến một người phấn chấn.

● Chơi cờ trước khi học luôn giúp tôi tập trung tinh thần vào bài học.

5. How can video games badly affect players who abuse them?

● Playing video games will do harm to your health, especially your eyes as it can worsen your vision.

● What I don’t like about playing video games is that it always makes me suffer from fits of dizziness.

● Chơi trò chơi điện tử sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là mắt vì nó có thể làm giảm thị lực của bạn.

● Điều tôi không thích khi chơi trò chơi điện tử là nó luôn khiến tôi bị chóng mặt.

6. How can a game addict give up playing video games?

● First, they must know how abusing video games can damage their health. Then they must develop the habit of living a life without video games!

● They can delete the game from their smartphones or computers and block these games to prevent themselves from playing!

● Đầu tiên, các em phải biết việc lạm dụng trò chơi điện tử có thể gây hại cho sức khỏe như thế nào. Sau đó, họ phải phát triển thói quen sống một cuộc sống không có trò chơi điện tử!

● Họ có thể xóa trò chơi khỏi điện thoại thông minh hoặc máy tính của mình và chặn các trò chơi này để ngăn họ chơi!

7. Many parents assume that playing video games are harmful or even depraved. Why do they think so?

● Many parents may flip their lids when seeing their kids playing games because they are under false assumptions that it will turn a person into a video game addict.

● Because they believe playing video games can exacerbate a person’s well-being.

● Nhiều bậc cha mẹ có thể bất ngờ khi thấy con mình chơi trò chơi vì họ có những giả định sai lầm rằng trò chơi sẽ biến một người thành con nghiện trò chơi điện tử.

● Bởi vì họ tin rằng chơi trò chơi điện tử có thể làm trầm trọng thêm sức khỏe của một người.

8. Should parents allow children to play video games?

● Yes, they should! Because it is only a way of entertainment after children have studied hard for a long period of time.

● No! They shouldn’t. Letting them play even one time can cause children to be addicted to games and badly affect their academic results!

● Đúng vậy! Bởi vì nó chỉ là một cách giải trí sau khi trẻ em đã học tập chăm chỉ trong một thời gian dài.

● Không! Họ không nên. Cho trẻ chơi dù chỉ một lần có thể khiến trẻ nghiện game và ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập!

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: