TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI IELTS CHỦ ĐỀ FAMILY TIME

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 26/ 06/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI IELTS CHỦ ĐỀ FAMILY TIME

Family time (thời gian gia đình) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Family time (thời gian gia đình) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ FAMILY TIME (THỜI GIAN GIA ĐÌNH)

Sample questions Answers Dịch

1. How much time do you spend with your family?

- I live alone in another city far from my family, so I am only able to spend about two weeks per year with them.

- I've spent as much time as I can with my family.

- Almost every day, I usually eat breakfast with my mother, and sometimes my father is there if he hasn’t already left for work.

- I live with my family and spend most of my time with them except for the time when I do have classes to attend.

- On average, I spend 5-7 hours with my family members on a typical day.

- Tôi sống một mình ở một thành phố khác xa gia đình, vì vậy tôi chỉ có thể dành khoảng hai tuần mỗi năm với họ.

- Tôi đã dành nhiều thời gian nhất có thể cho gia đình mình.

- Hầu như ngày nào tôi cũng ăn sáng với mẹ, thỉnh thoảng bố tôi cũng có mặt nếu ông chưa đi làm.

- Tôi sống với gia đình và dành phần lớn thời gian cho họ ngoại trừ thời gian tôi phải tham gia các lớp học.

- Trung bình một ngày tôi dành 5-7 tiếng cho các thành viên trong gia đình.

2. What do you like to do together as a family?

- My family enjoys cooking together.

- When we get together, we play several musical instruments and sing along.

- As a family, we love to have our meals together and discuss what's happening in our life.

- We eat together at the dining room table every day.

- My family often cooks together and mealtimes are chat times where we all connect.

- Gia đình tôi thích nấu ăn cùng nhau.

- Khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi chơi một số nhạc cụ và hát theo.

- Là một gia đình, chúng tôi thích dùng bữa cùng nhau và thảo luận về những điều đang xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi.

- Chúng tôi ăn cùng nhau tại bàn ăn mỗi ngày.

- Gia đình tôi thường nấu ăn cùng nhau và giờ ăn là lúc trò chuyện, gắn kết với nhau.

3.Who are you closest to in your family?

- I am the closest to my mom. I think it is because we are the only women in the family.

- My mother, because she is the one who has been with me the longest.

- I am the closest to my brother because we don’t have a generational gap between each other like our parents.

- Definitely my grandma. She basically raised me herself since my parents worked all day when I was a child.

- My cousin. We are 3 months apart in age and have always been close.

- Tôi thân với mẹ nhất. Tôi nghĩ đó là vì chúng tôi là phụ nữ duy nhất trong gia đình.

- Mẹ tôi, vì mẹ là người ở bên tôi lâu nhất.

- Tôi thân với anh trai nhất vì chúng tôi không có khoảng cách thế hệ với nhau như bố mẹ.

- Chắc chắn là bà tôi. Về cơ bản, cô ấy đã tự mình nuôi nấng tôi vì bố mẹ tôi làm việc cả ngày khi tôi còn nhỏ.

- Anh, em ho cua toi. Chúng tôi cách nhau 3 tháng tuổi và luôn thân thiết.

4.Why is family important in life?

- Family is important because it provides love, support, and construction of principles to each of its people.

- Because family helps us in improving our personality. It also helps us in shaping our life.

- Family members coach each other, serve each other and show life's joys and sorrows.

- In good or bad times, families can provide the affection and encouragement a person needs to be content.

- Family relationships are linked to a person’s mental health.

- Gia đình rất quan trọng vì nó cung cấp tình yêu thương, sự hỗ trợ và xây dựng các nguyên tắc cho mỗi người trong gia đình.

- Vì gia đình giúp ta hoàn thiện nhân cách. Nó cũng giúp chúng ta định hình cuộc sống của mình.

- Các thành viên trong gia đình huấn luyện lẫn nhau, phục vụ lẫn nhau và thể hiện những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.

- Trong thời điểm tốt hay xấu, gia đình có thể cung cấp tình cảm và sự khuyến khích mà một người cần để hài lòng.

- Các mối quan hệ gia đình có liên quan đến sức khỏe tâm thần của một người.

5. Is it important for families to have meals together?

- When a family sits down together, it helps them handle the stresses of daily life.

- Dinnertime is a time of respite from the hustle-bustle of everyday life.

- Dinner is a perfect opportunity to build self-esteem in children.

- Family meals offer parents a chance to be role models.

- Eating together builds closer relationships within the family.

- Khi cả gia đình ngồi lại với nhau sẽ giúp họ giải quyết những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.

- Giờ ăn tối là thời gian nghỉ ngơi sau cuộc sống hối hả hàng ngày.

- Bữa tối là cơ hội hoàn hảo để xây dựng lòng tự trọng ở trẻ.

- Bữa ăn gia đình tạo cơ hội cho cha mẹ làm gương.

- Ăn cùng nhau xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn trong gia đình.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ FAMILY TIME (THỜI GIAN GIA ĐÌNH)

  1. hustle-bustle: hối hả
  2. handle the stress: xử lí các vấn đề căng thẳng
  3. self-esteem /,selfi'sti:m/ : lòng tự tôn
  4. generation gap : khoảng cách thế hệ
  5. raise someone: nuôi nấng ai đó

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: