TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI IELTS CHỦ ĐỀ LIFE MEANING (Ý NGHĨA CUỘC SỐNG)

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 27/ 06/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI IELTS CHỦ ĐỀ LIFE MEANING (Ý NGHĨA CUỘC SỐNG)

Life meaning (ý nghĩa cuộc sống) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Life meaning (ý nghĩa cuộc sống) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ LIFE MEANING (Ý NGHĨA CUỘC SỐNG)

Sample questions Answers Dịch

1. Have you made any recent changes in your life?

- I have kept myself away from toxic negative things, people, or relationships that no longer do good to me.

- The most important change I have made is I have given more importance to my health by doing yoga exercise and meditation.

- I chose to focus more on my career and goals rather than 'enjoying life' as a youth.

- The most recent change I have made in my life is not minding others’ opinions about me.

- I’ve started playing piano and focusing on myself.

- Tôi đã tránh xa những điều tiêu cực độc hại, những người hoặc những mối quan hệ không còn tốt cho tôi nữa.

- Thay đổi quan trọng nhất mà tôi đã thực hiện là tôi đã coi trọng sức khỏe của mình hơn bằng cách tập yoga và thiền định.

- Tôi chọn tập trung cho sự nghiệp và mục tiêu của mình hơn là 'vui sống' như tuổi trẻ.

- Thay đổi gần đây nhất mà tôi đã thực hiện trong cuộc sống của mình là không bận tâm đến ý kiến ​​của người khác về mình.

- Tôi đã bắt đầu chơi piano và tập trung vào bản thân.

2. What do you do to enjoy life?

- Owning a pet provides love, companionship, and hours of entertainment.

- Listening to music is one of the things I do to enjoy my life.

- I enjoy life by waking up early and enjoying a cup of coffee while breathing fresh air.

- Learning new things not only gives me a new lease on life, but it also keeps my body connected young and active.

- I'd like to hang out with my friends. Friends are an integral part of one's life.

- Sở hữu thú cưng mang lại tình yêu, sự đồng hành và hàng giờ giải trí.

- Nghe nhạc là một trong những điều tôi làm để tận hưởng cuộc sống của mình.

- Tôi tận hưởng cuộc sống bằng cách thức dậy sớm và thưởng thức một tách cà phê trong khi hít thở không khí trong lành.

- Học những điều mới không chỉ mang lại cho tôi một hợp đồng mới trong cuộc sống mà còn giúp cơ thể tôi được kết nối trẻ trung và năng động.

- Tôi muốn đi chơi với bạn bè của tôi. Bạn bè là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của một người.

3. What's most important in your life?

- To me, health is the most important. Without health, we can't do anything.

- My family is irreplaceable and precious.

- Like family, friends are one of the most important things in the world.

- It's love. Experiencing love can give our life a sense of meaning and purpose.

- Having a purpose is a fundamental component of living a fulfilling life.

- Với tôi, sức khỏe là quan trọng nhất. Không có sức khỏe, chúng ta không thể làm được gì.

- Gia đình tôi là không thể thay thế và quý giá.

- Giống như gia đình, bạn bè là một trong những điều quan trọng nhất trên thế giới.

- Đó là tình yêu. Trải nghiệm tình yêu có thể mang lại cho cuộc sống của chúng ta ý nghĩa và mục đích.

- Có một mục đích là một thành phần cơ bản để sống một cuộc sống viên mãn.

4. Do you think love is the most meaningful thing in life?

- Without love, you cannot have life.

- We need love to exist in this world. Loveless people die early or often turn into criminals.

- Love is essential to life. Without love we persist.

- Without love, you can’t really express who you are.

- Yes because it's the only thing that keeps us going and a reason for existence and hope.

- Không có tình yêu, bạn không thể có cuộc sống.

- Chúng ta cần tình yêu để tồn tại trên thế giới này. Những người thất tình chết sớm hoặc thường trở thành tội phạm.

- Tình yêu là điều cần thiết cho cuộc sống. Không có tình yêu, chúng ta vẫn tồn tại.

- Không có tình yêu, bạn không thể thực sự thể hiện mình là ai.

- Có bởi vì đó là điều duy nhất giúp chúng ta tiếp tục và là lý do để tồn tại và hy vọng.

5. What is more important, family or friends?

- Both are important, without any one of these our life is incomplete.

- Family and friends are like two eyes. Both eyes unitedly give us vision.

- If your family is supportive and understanding, then of course your family is always your first priority.

- Of course! It’s family. Because we have a blood relation with them.

- Both have equal importance in my life.

- Cả hai đều quan trọng, thiếu một trong hai thì cuộc sống của chúng ta không trọn vẹn.

- Gia đình và bạn bè như hai con mắt. Cả hai mắt hợp nhất cho chúng ta tầm nhìn.

- Nếu được gia đình ủng hộ và thấu hiểu thì đương nhiên gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu của bạn.

- Tất nhiên rồi! Đó là gia đình. Bởi vì chúng ta có quan hệ huyết thống với họ.

- Cả hai đều có tầm quan trọng như nhau trong cuộc sống của tôi.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ LIFE MEANING (Ý NGHĨA CUỘC SỐNG)

  1. irreplaceable /,iri'pleisəbl/: không thể thay thế
  2. persist /pə'sist/ : tồn tại
  3. turn into: trở thành
  4. blood relation: ruột thịt
  5. integral part: một phần không thể thiếu

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: