TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI IELTS CHỦ ĐỀ MEANING OF YOUR NAME

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 29/ 06/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI IELTS CHỦ ĐỀ MEANING OF YOUR NAME

Meaning of your name (ý nghĩa tên của bạn) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Meaning of your name (ý nghĩa tên của bạn) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ MEANING OF YOUR NAME (Ý NGHĨA TÊN CỦA BẠN)

 

Sample questions Answers Dịch

What is your name?

 • My name is Quy.

 • I am Thu.

 • Tôi tên Quý.

 • Tôi là Thư.

Are there many Vietnamese people who have the same name as you?

 • It is suitable for some parents struggling to find the perfect name for their offspring.

 • I don’t think so as my name is a bit of a mouthful.

 • Nó phù hợp cho một số bậc cha mẹ đang cố gắng tìm một cái tên hoàn hảo cho con cái của họ.

 • Tôi không nghĩ vậy vì tên của tôi hơi lắm mồm.

Who gave you your name?

 • My dad. He named me after my grandfather. 

 • In my case, a fortune teller came up with my name.

 • Cha tôi. Anh ấy đặt tên tôi theo tên ông nội tôi.

 • Trong trường hợp của tôi, một thầy bói đã nghĩ ra tên của tôi.

Does your name have any special meaning?

 • My name can be interpreted as Autumn which is a positive image.

 • It turns out to be a meaningful message under the story of my name, as Quy means beloved. 

 • Tên của tôi có thể được hiểu là mùa thu, đó là một hình ảnh tích cực.

 • Hóa ra đó là một thông điệp ý nghĩa dưới câu chuyện về cái tên của tôi, Quý có nghĩa là người yêu dấu.

Do you like your name?

 • In the past, I used to blame my parents for giving me such a boyish name. 

 • Yes, it’s a part of my identity and symbolizes the love from my beloved parents.

 • Trước đây, tôi từng trách bố mẹ vì đã đặt cho tôi một cái tên con trai như vậy.

 • Vâng, đó là một phần bản sắc của tôi và tượng trưng cho tình yêu từ cha mẹ yêu quý của tôi.

Would you like to change your name?

 • No, because there are tons of things I would have to do to get a new name. 

 • No, unless somebody’s a criminal and wants to change their whole identity.

 • Không, bởi vì có rất nhiều thứ tôi phải làm để có được một cái tên mới.

 • Không, trừ khi ai đó là tội phạm và muốn thay đổi toàn bộ danh tính của họ.

In your country, do people feel that their names are very important?

 • In Vietnam, names also deliver parents hopes and expectations when a child is born. 

 • Many Vietnamese would consider their names a lucky charm for them.

 • Ở Việt Nam, tên còn mang đến những hy vọng, kỳ vọng của cha mẹ khi đứa trẻ chào đời.

 • Nhiều người Việt Nam coi tên của họ là một bùa may mắn cho họ.

What types of names make you feel special when hearing it?

 • I guess the name relating to the people comes from the elites.

 • Some names which are hard to pronounce make me remember them longer.

 • Tôi đoán cái tên liên quan đến con người đến từ giới thượng lưu.

 • Một số tên khó phát âm khiến tôi nhớ chúng lâu hơn.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ MEANING OF YOUR NAME (Ý NGHĨA TÊN CỦA BẠN)

 

 1. name after (phrase) /neɪm ˈɑːftə/ đặt tên theo ai

 2. Hard to pronounce (phrase) /hɑːd tuː prəˈnaʊns/khó phát âm

 3. A bit of a mouthful (idiom) /ə bɪt ɒv ə ˈmaʊθfʊl/ cụm từ hơi khó đọc

 4. come up with one’s name (phrase) /kʌm ʌp wɪð wʌnz neɪm/ nghĩ ra tên của ai đó

 5. symbolize (verb) /ˈsɪmbəlaɪz/ tượng trưng cho

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: