TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI IELTS CHỦ ĐỀ WEATHER (THỜI TIẾT)

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 28/ 06/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI IELTS CHỦ ĐỀ WEATHER (THỜI TIẾT)

Weather (thời tiết) ảnh hưởng đến nền kinh tế là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Weather (thời tiết) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ WEATHER (THỜI TIẾT)

Sample questions Answers Dịch
 1. What’s the weather like in your country?

 • I think the weather is typically either boiling hot or freezing cold. 

 • In my country, the weather is extreme. 

 • During the summer months, the weather can be blistering hot, while in the winter, there are super cold days.

 • The temperature can reach up to more than 40 degrees in my country.

 • The weather in my country is quite comfortable and nice.  

 • Tôi nghĩ rằng thời tiết thường nóng sôi hoặc lạnh cóng.

 • Ở nước tôi, thời tiết khắc nghiệt.

 • Trong những tháng mùa hè, thời tiết có thể nóng nực, trong khi vào mùa đông, có những ngày siêu lạnh.

 • Nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 độ ở đất nước tôi.

 • Thời tiết ở nước tôi khá thoải mái và dễ chịu.

 1. Which season do you like best?

 • I’m a big fan of summer because I can do many outdoor activities.

 • I love summer as there are some kinds of energetic and refreshing vibes.

 • I’m really into summer because I can go to the beach.

 • Winter is my favorite season since I can’t bear the high temperatures in the summer.

 • I like spring because it is where a new year begins.

 • Tôi rất thích mùa hè vì tôi có thể thực hiện nhiều hoạt động ngoài trời.

 • Tôi yêu mùa hè vì có một số loại rung cảm tràn đầy năng lượng và sảng khoái.

 • Tôi thực sự thích mùa hè vì tôi có thể đi biển.

 • Mùa đông là mùa yêu thích của tôi vì tôi không thể chịu được nhiệt độ cao vào mùa hè.

 • Tôi thích mùa xuân vì đó là nơi một năm mới bắt đầu.

 1. Do you do different things in different weather?

 • Most of the activities of my daily routine depend on weather conditions.

 • Yes, in the summer, I sweat buckets, so I’m keen on going swimming or going to the beach.

 • Yes, in the winter, I usually stay at home because of torrential rain.

 • The dismal and overcast sky on rainy days makes me in no mood for doing anything, so I tend to snuggle down in my bed.

 • No, I have the same routine no matter what the weather is.

 • Hầu hết các hoạt động thường ngày của tôi phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

 • Vâng, vào mùa hè, tôi đổ mồ hôi, vì vậy tôi rất thích đi bơi hoặc đi biển.

 • Vâng, vào mùa đông, tôi thường ở nhà vì mưa xối xả.

 • Bầu trời ảm đạm và u ám vào những ngày mưa khiến tôi không có tâm trạng để làm bất cứ điều gì, vì vậy tôi có xu hướng chui rúc trên giường.

 • Không, tôi có cùng một thói quen bất kể thời tiết như thế nào.

 1. Do people watch weather forecasts on TV nowadays? 

 • Yes, because of the changeable weather, people keep a watchful eye on the weather forecast.

 • Yes, people tend to watch long-range forecasts on TV to save their time. 

 • Of course, the weather forecast on TV is a reliable source of information from the government.

 • No, people prefer using apps on mobile phones or surfing the Internet to know about weather conditions.

 • Since people are very busy nowadays, I think they’ll take advantage of the Internet to watch weather forecasts.

 • Vâng, vì thời tiết hay thay đổi, mọi người luôn chú ý đến dự báo thời tiết.

 • Vâng, mọi người có xu hướng xem các dự báo tầm xa trên TV để tiết kiệm thời gian của họ.

 • Tất nhiên, dự báo thời tiết trên TV là một nguồn thông tin đáng tin cậy từ chính phủ.

 • Không, mọi người thích sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động hoặc lướt Internet để biết về điều kiện thời tiết.

 • Vì mọi người ngày nay rất bận rộn, tôi nghĩ họ sẽ tận dụng Internet để xem dự báo thời tiết.

 1. Do you think the weather affects the economy of your country? 

 • Definitely, weather affects the economy by impacting both supply and demand for the products and services.

 • Yes, if a natural disaster occurs, it’ll wreck the whole economy.

 • Yes, extreme weather creates profound effects in agriculture, which is the backbone of the economy.

 • Warmer temperatures and higher sea levels not only damage property and infrastructure but also impact human health.

 • Weather has direct impacts on trade as it will affect transport and distribution chains.

 • Chắc chắn, thời tiết ảnh hưởng đến nền kinh tế bằng cách tác động đến cả cung và cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ.

 • Vâng, nếu một thảm họa tự nhiên xảy ra, nó sẽ phá hủy toàn bộ nền kinh tế.

 • Vâng, thời tiết khắc nghiệt tạo ra những ảnh hưởng sâu sắc trong nông nghiệp, vốn là xương sống của nền kinh tế.

 • Nhiệt độ ấm hơn và mực nước biển dâng cao không chỉ gây thiệt hại cho tài sản và cơ sở hạ tầng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

 • Thời tiết có tác động trực tiếp đến thương mại vì nó sẽ ảnh hưởng đến chuỗi vận tải và phân phối.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ WEATHER (THỜI TIẾT)

 

 1. (to) wreck the economy /rek/ /ðiː/ /iˈkɑː.nə.mi/: tổn hại nền kinh tế

 2. (to) sweat buckets /swet/ /ˈbʌk·ɪts/: đổ rất nhiều mồ hôi

 3. changeable weather /ˈtʃeɪn.dʒə.bəl/ /ˈweð.ɚ/: thời tiết thất thường

 4. be blistering hot  /ˈblɪs.tɚ.ɪŋ/ /hɑːt/: cực kì nóng

 5. the backbone of the economy /ˈbæk.boʊn/ /əv/  /ðiː/ /iˈkɑː.nə.mi/: xương sống của nền kinh tế

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: