TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ DECISIVE CHARACTERISTIC

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 09/ 04/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ DECISIVE CHARACTERISTIC

Decisive characteristic (tính quyết đoan) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Decisive characteristic (tính quyết đoan) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ DECISIVE CHARACTERISTIC (TÍNH QUYẾT ĐOÁN)

 1. Make up one’s mind (idiom) quyết định to decide something - They're both beautiful. I can't make up my mind.

 2. Ask one’s advice (phrase) hỏi ý kiến từ ai đó to ask someone what they think you should do - Ask your teacher's advice on how to prepare for the exam.

 3. Keep something on track (verb phrase) đảm bảo đúng với tiến độ to ensure that someone or something continues to work or make progress as planned, expected, or desired - The incoming administration has promised to keep the current economic plan on track.

 4. Decisive (adjective) /dɪˈsaɪ.sɪv/ quyết đoán able to make decisions quickly and confidently - You need to be more decisive

 5. Decision (noun) /dɪˈsɪʒ.ən/ quyết định a choice that you make about something after thinking about several possibilities - I cannot make a decision before I discuss this with my parents.

 6. A great sense of focus (noun phrase) /ə ɡreɪt sens əv ˈfoʊ.kəs/ sự tập trung cao độ the act of paying special attention to something and making people interested in it - The response to Ebola has shown us that with a clear plan, a strong sense of urgency and focus, and a genuine partnership to deliver results, we can get things moving.

 7. Unconscious (adjective) /ʌnˈkɑːnʃəs/ không tỉnh táo, sáng suốt existing or happening without you realizing or being aware; not deliberate - She researches into the depths of the unconscious mind.

 8. Take risks (phrase) /teɪk rɪsk/ mạo hiểm to do something that may result in loss, failure, etc - Every time you invest money, you're taking a risk. 

 9. Overcome (verb) /ˌoʊ.vɚˈkʌm/ vượt qua  to succeed in dealing with or controlling a problem that has been preventing you from achieving something - She overcame injury to win the Olympic gold medal.

 10. Fear of failure (noun phrase) /fɪr əv ˈfeɪ.ljɚ/ nỗi sợ thất bại persistent and irrational anxiety about failing to measure up to the standards and goals set by oneself or others - It is the fear of failure that concerns me.

 

MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ DECISIVE CHARACTERISTIC

Questions 

Sample answers

Dịch
 1. Are you a decisive person?

 • Yes, I know what I should do right away and I rarely change my mind.

 • No, I have to ask other people’ advice and then I can make my own decision.

 • Đúng vậy, tôi biết mình nên làm gì ngay lập tức và tôi hiếm khi thay đổi quyết định.
 • Không, tôi phải hỏi lời khuyên của người khác và sau đó tôi có thể đưa ra quyết định của riêng mình.
 1. Have you ever paid for your rapid decision?

 • Yes, unfortunately, sometimes I am overconfident and too instinctive to make a decision. 

 • Yes, I failed the exam since I did it quickly and then did not review it one more time. 

 • Vâng, thật không may, đôi khi tôi quá tự tin và quá bản năng để đưa ra quyết định.
 • Vâng, tôi đã trượt kỳ thi vì tôi đã làm nó một cách nhanh chóng và sau đó không xem lại nó một lần nữa.
 1. Which situations should people be decisive in?

 • In emergency cases, you only have a few minutes to make a decision. 

 • When you are a leader, you must be decisive to solve a problem in time to keep everything on track. 

 • Trong trường hợp khẩn cấp, bạn chỉ có vài phút để đưa ra quyết định.
 • Khi bạn là một nhà lãnh đạo, bạn phải quyết đoán để giải quyết vấn đề kịp thời để mọi thứ đi đúng hướng.
 1. What are the common traits of decisive people?

 • Self-confidence is what gives you the ability to make quick and definite decisions.

 • Decisive people are determined and have a great sense of focus on their goals.

 • Sự tự tin là thứ giúp bạn có khả năng đưa ra những quyết định nhanh chóng và dứt khoát.
 • Những người quyết đoán là những người quyết tâm và có ý thức tập trung cao độ vào mục tiêu của họ.
 1. What are the benefits of being decisive?

 • Decisiveness is key for leaders to effectively execute plans and achieve goals.

 • Being decisive is time-saving and avoids unnecessary stress and worry. 

 • Quyết đoán là chìa khóa để người lãnh đạo thực hiện kế hoạch và đạt được mục tiêu một cách hiệu quả.
 • Quyết đoán là tiết kiệm thời gian và tránh căng thẳng và lo lắng không cần thiết.
 1. Do decisive people have downsides?

 • Yes, if you make up your mind too quickly without considering both sides of an issue, it might lead to bad results.

 • No, I think spending too much time thinking and making decisions might lead to unconscious choices in the end.

 • Đúng vậy, nếu bạn quyết định quá nhanh mà không xem xét cả hai mặt của một vấn đề, điều đó có thể dẫn đến kết quả tồi tệ.
 • Không, tôi nghĩ dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng có thể dẫn đến những lựa chọn thiếu suy nghĩ.
 1. How do people form the decisiveness habit?

 • People should be willing to take risks.

 • People should overcome their fear of failure.

 • Mọi người nên sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
 • Mọi người nên vượt qua nỗi sợ thất bại.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: