TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ UNIVERSITY (ĐẠI HỌC)

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 07/ 12/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ UNIVERSITY (ĐẠI HỌC)

Cuộc sống đại học là 1 chủ đề khá phổ biến đối với các bạn sinh viên khi liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề University (đại học) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề này nhé.

 

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ UNIVERSITY

Take control of one’s finance /teɪk kənˈtrəʊl ɒv wʌnz faɪˈnæns/ (v) kiểm soát tài chính

Orientate oneself /ˈɔːriənteɪt wʌnˈsɛlf/ (v) thích nghi, hòa nhập

Adjust to independent living /əˈʤʌst tuː ˌɪndɪˈpɛndənt ˈlɪvɪŋ/ (v) điều chỉnh để làm quen với cuộc sống tự lập

Take a university preparation course /teɪk ə ˌjuːnɪˈvɜːsɪti ˌprɛpəˈreɪʃən kɔːs/ (v) học một khóa chuẩn bị cho đại học

Manage one’s time /ˈmænɪʤ wʌnz taɪm/ (v) kiểm soát được thời gian của bản thân

Classroom: /ˈklaːsruːm/ (n) – Phòng học

Computer room: /kəm’pju:tə’rum/ (n) – Phòng máy tính

Hall of residence: /hɔ:l of ’rezidəns/ (n) – Ký túc xá

Playing field: /’pleiiɳfi:ld/ (n) – Sân vận động

Dissertation: /ˌdɪsəˈteɪʃən/ (n) – Luận văn

Lecture: /ˈlɛk.tʃə/ (n) – Bài giảng

Debate: /dɪˈbeɪt/ (n) – Buổi tranh luận

Student loan: /’stju:dənt‘ ləʊn/ (n) – Khoản vay cho sinh viên

Student union: /’stju:dənt’juː.ni.ən/  (n) – Hội sinh viên

Undergraduate: /,ʌndərˈgrædʒuɪt/ (n) – Cấp đại học

Graduate: /ˈɡrædʒueɪt/ (n) – Sau đại học

Post-graduate: /’poust’grædjuit/  (n) – Sau đại học

Master’s degree: /mɑ:stə’di’gri:/  (n) – Bằng cao học

Bachelor’s degree: /’bætʃələ di’gri:/  (n) – Bằng cử nhân

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ UNIVERSITY

Questions 

Answers

Dịch

1. Which year are you in at university?

● I’m currently a sophomore studying at Hanoi Foreign Trade University.

● I’m now in my first year at University of Languages and International Studies.

● Tôi hiện đang là sinh viên năm thứ hai tại Đại học Ngoại thương Hà Nội.

● Tôi hiện đang học năm thứ nhất tại Đại học Ngoại ngữ và Quốc tế học.

2. Have you managed to get used to university life?

● I have leaned over backwards to solve all problems arising myself, and now I’ve got used to university life, I guess.

● I scrambled to look for a suitable job so that I could cover my expenses because only if you can take control of your finances, do you really adapt to a new environment.

● Tôi đã nghiêng người về phía sau để tự giải quyết mọi vấn đề phát sinh, và bây giờ tôi đã quen với cuộc sống đại học, tôi đoán vậy.

● Tôi loay hoay tìm một công việc phù hợp để có thể trang trải chi phí vì chỉ khi bạn làm chủ được tài chính của mình, bạn mới thực sự thích nghi với môi trường mới.

3. Is it important to make attempts  to adapt to university life?

● Of course, you could never orientate yourself in a new environment if you just sit still and do nothing, therefore actions need to be taken!

● Any achievements would be traded up with blood, sweat and tears, so only by coming out of your comfort zone and labouring, can you adapt to such a new environment.

● Tất nhiên, bạn sẽ không bao giờ định hướng được bản thân trong một môi trường mới nếu chỉ ngồi yên và không làm gì, do đó cần phải hành động!

● Thành tích nào cũng phải đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt, vì vậy chỉ khi bước ra khỏi vùng an toàn và lao động, bạn mới có thể thích nghi với môi trường mới như vậy.

4. What did you do to acquaint yourself with university life?

● Right after I decided to pursue tertiary education, I planned to adjust to independent living so that I can get used to this new life soon.

● I developed the habit of keeping my day to a suitable and strict timetable, so that I can manage my time well.

● Ngay sau khi quyết định học lên đại học, tôi đã lên kế hoạch thích nghi với cuộc sống tự lập để sớm làm quen với cuộc sống mới này.

● Tôi đã hình thành thói quen sắp xếp thời gian biểu phù hợp và chặt chẽ trong ngày để có thể quản lý tốt thời gian của mình.

5. What happens if we fail to orientate ourselves at university?

● You will feel overwhelmed with the entirely different ways of studying at universities, and you will be fallen behind.

● You will lose your heart soon as you can’t keep up with your peers who are changing all the time to develop themselves.

● Bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp với những cách học hoàn toàn khác ở các trường đại học, và bạn sẽ bị tụt lại phía sau.

● Bạn sẽ sớm đánh mất trái tim của mình khi không theo kịp các đồng nghiệp luôn thay đổi để phát triển bản thân.

6. Are there any tips that can help students get used to this new environment more quickly?

● Before officially attending school, you can take a university preparation course so as to be well-prepared for a new journey awaiting you.

● Look at your friends who have successfully adapted to this environment to draw lessons for yourself.

● Trước khi nhập học chính thức, bạn có thể tham gia khóa dự bị đại học để chuẩn bị tốt cho hành trình mới đang chờ đón.

● Hãy nhìn những người bạn của mình đã thích nghi thành công với môi trường này để rút ra bài học cho bản thân.

7. Who can help if you are overwhelmed by getting exposed to these entirely new surroundings? 

● You can consult your seniors for what they have done and follow suit to find out if their methods work for you.

● You can ask your teacher for help. As they used to be in your shoes, they will certainly be able to give sound advice to take.

● Bạn có thể tham khảo ý kiến của những người đi trước về những gì họ đã làm và làm theo để tìm hiểu xem phương pháp của họ có hiệu quả với bạn không.

● Bạn có thể nhờ giáo viên giúp đỡ. Vì họ đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn, nên chắc chắn họ sẽ có thể đưa ra lời khuyên hợp lý để bạn thực hiện.

8. How can we benefit from managing to adapt to university life soon?

● We are not likely to study effectively while suffering from shock. Therefore, quick adaptation can help you improve your academic achievement

● Quick adaptation helps us take an early lead over opponents in our career path.

● Chúng ta khó có thể học tập hiệu quả khi bị sốc. Do đó, thích ứng nhanh có thể giúp bạn cải thiện thành tích học tập

● Thích ứng nhanh giúp chúng ta sớm vượt lên dẫn trước đối thủ trên con đường sự nghiệp.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo:
  • Hotline: 1800088860 (miễn phí) 0901189862( có phí). Phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: