TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI TIẾNG ANH VỀ CHỦ ĐỀ STAYING AT A HOTEL

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 06/ 05/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI TIẾNG ANH VỀ CHỦ ĐỀ STAYING AT A HOTEL

Conversation Text

Hôm Nay BILINGO trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1  sẽ đưa ra những mẫu câu tiếng anh và từ vựng tiếng anh về chủ đề  Đi Nghỉ Dưỡng Ở Khách Sạn ( Staying At A Hotel)

Nolan: We’re really paying through the nose for this hotel!

Beth: Nolan, please don’t start griping about the price. We’re on vacation – now’s not the time to pinch pennies.

Nolan: Yeah, but we’re shelling out two thousand bucks for a week here. We’ll be broke by the end of our trip.

Beth: After a whole year of working like dogs, don’t we deserve to treat ourselves to something nice? Besides, there’s a gourmet restaurant, and the meals are included with the price of our room.

Nolan: Hmph... “gourmet” usually means you pay top dollar for a tiny portion – arranged all artistically on the plate, of course.

Beth: Oh, you just don’t know how to appreciate the finer things in life.

Nolan: I can appreciate them... as long as I can have seconds... paying through the nose = paying a LOT of money (often too much for what you are getting)

Beth: I’m sure the meals are delicious and filling, Nolan. Will you stop being so grumpy? Just look at this lobby. It’s so elegant with all the antique furniture.

Nolan: Probably fake.

Beth: Be that as it may, it’s still gorgeous. And you did brag about our room to your pals back in Chicago.

Nolan: Well, yeah. But the daily rate is still highway robbery.

Beth: You’re just sulking because you didn’t get the discount you wanted. I told you it wasn’t valid here in Paris.

Nolan: But it was at our hotel in London last year! I can’t believe this place refused to take my Community Club discount. We do a lot of work for charity. Is it too much to ask that we get 10% off travel expenses?

Beth: Well, then our next trip will be in the U.S. – how about to a log cabin in the middle of nowhere? Then at least you’d get your precious discount.

Nolan: Hey, no need to get snippy! All I said was that two thousand dollars is a lot... but now that we’ve already paid, I guess we should make the most of it.

Beth: Exactly. I’m going to go get a manicure at the beauty parlor. Why don’t you wait for me in the bar? Have yourself a drink, maybe it’ll help you loosen up. Afterwards we’ll try the restaurant.

Nolan: Geez, are you planning on seeing Paris at all, or just spending the whole time in the hotel?

Beth: You’re impossible! Why do you always –

Nolan: Hey, don’t jump down my throat! I was just messing with you. It’s too late to go out now, anyway. We’ll just unwind tonight and then get an early start on our sightseeing tomorrow morning.

Nolan: Chúng tôi thực sự đang phải trả giá đắt cho khách sạn này!

Beth: Nolan, làm ơn đừng bắt đầu phàn nàn về giá cả. Chúng ta đang đi nghỉ - bây giờ không phải là lúc để tiết kiệm một xíu tiền .

Nolan: Ừ, nhưng chúng tôi sẽ trả 2.000 đô la cho một tuần ở đây. Chúng tôi sẽ bị phá vỡ vào cuối chuyến đi của chúng tôi.

Beth: Sau cả năm làm việc vất vả, chúng ta không xứng đáng được tự thưởng cho mình thứ gì đó tốt đẹp sao? Bên cạnh đó, có một nhà hàng chất lượng tốt, và các bữa ăn được bao gồm trong giá phòng của chúng tôi.

Nolan: Hmph... “sành ăn” thường có nghĩa là bạn trả tiền nhiều cho một phần nhỏ đồ ăn- tất nhiên là được sắp xếp một cách nghệ thuật trên đĩa.

Beth: Ồ, bạn chỉ không biết cách đánh giá cao những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Nolan: Tôi có thể đánh giá cao họ... miễn là tôi có thể có vài giây... paying through the nose = trả rất nhiều tiền (thường là quá nhiều so với những gì bạn nhận được)

Beth: Tôi chắc rằng bữa ăn rất ngon và no, Nolan. Bạn sẽ ngừng gắt gỏng như vậy chứ? Chỉ cần nhìn vào sảnh này. Nó rất thanh lịch với tất cả các đồ nội thất cổ.

Nolan: Có lẽ là giả.

Beth: Dù thế nào đi nữa, nó vẫn rất đẹp. Và bạn đã khoe khoang về căn phòng của chúng tôi với những người bạn của bạn ở Chicago.

Nolan: Vâng, vâng. Nhưng tỷ lệ hàng ngày vẫn là cướp đường cao tốc.

Beth: Bạn chỉ đang hờn dỗi vì không được giảm giá như mong muốn. Tôi đã nói với bạn rằng nó không hợp lệ ở Paris.

Nolan: Nhưng đó là ở khách sạn của chúng tôi ở London năm ngoái! Tôi không thể tin rằng nơi này lại từ chối giảm giá cho Câu lạc bộ cộng đồng của tôi. Chúng tôi làm rất nhiều công việc từ thiện. Có quá đáng không khi yêu cầu chúng tôi được giảm 10% chi phí đi lại?

Beth: Chà, vậy thì chuyến đi tiếp theo của chúng ta sẽ là ở Mỹ – bạn nghĩ sao về một ngôi nhà gỗ ở giữa hư không? Sau đó, ít nhất bạn sẽ nhận được chiết khấu quý giá của mình.

Nolan: Này, không cần phải lém lỉnh đâu! Tất cả những gì tôi đã nói là hai nghìn đô la là rất nhiều... nhưng bây giờ chúng ta đã thanh toán xong, tôi đoán chúng ta nên tận dụng tối đa số tiền đó.

Beth: Chính xác. Tôi sẽ đi làm móng ở thẩm mỹ viện. Tại sao bạn không đợi tôi trong quán bar? Hãy uống cho mình một ly, có thể nó sẽ giúp bạn thư giãn. Sau đó, chúng tôi sẽ thử nhà hàng.

Nolan: Geez, bạn có định đi thăm Paris không, hay chỉ dành toàn bộ thời gian trong khách sạn?

Beth: Bạn không thể! Tại sao bạn luôn -

Nolan: Này, đừng có nổi giận với tôi ! Tôi đã từng gây phiền phức cho bạn. Dù sao thì cũng đã quá muộn để ra ngoài rồi. Chúng ta sẽ thư giãn tối nay và sau đó bắt đầu chuyến tham quan sớm vào sáng mai.

Vocabulary

griping = complaining  Tham lam, phàn nàn

pinch pennies = try to save every little bit of money   Tiết kiệm một ít tiền 

shelling out = spending (a large amount of money)  Tiêu tiền ( số tiền lớn )

be broke = have no money available   Phá sản 

working like dogs = working very hard, at a job that’s difficult or unpleasant  Làm việc vất vả, khó nhọc

gourmet = fancy, very nice quality  Chất lượng tốt 

top dollar = a high price   Giá cao

portion = amount of food  Một lượng đồ ăn

grumpy = in a bad mood  Tâm trạng tồi tệ

antique = very old be that as it may = even if what you say is true  Đồ cổ

brag about = speak arrogantly about  Khoe khoang về cái gì 

sulking = be angry and withdrawn because of something bad or unfair that happened  Trở nên giận dữ vì cái gì tồi tệ hoặc không công bằng sảy ra

jump down my throat = suddenly and strongly criticize, disagree with, or get angry at someone  Đột nhiên trỉ trích ai mạnh mẽ, không đồng tình hoặc nổi giận với ai 

messing with you = bothering/annoying you  Bạn cảm thấy bị làm phiền, khó chịu

unwind = become relaxed after being stressed or tense  Thư giãn sau khi bị stress

Vocabulary Quiz
Complete each sentence with a word from the box. Three words are not used.

be that as it may             gripe                                    pinching pennies                  too much to ask
bragging about               middle of nowhere               portions                                treated
broke                              make the most of it              snippy                                   unwind
gorgeous                        mess with                            sulking                                  working like a dog

1. A nice, long bath helps me _________________________ after a demanding day at the office.

1. Tắm lâu, sạch sẽ giúp tôi _________________________ sau một ngày làm việc căng thẳng ở văn phòng.

 

2. After the kids cleaned up the yard, I _________________________ them to some ice cream.

2. Sau khi lũ trẻ dọn dẹp sân, tôi mời chúng đi ăn kem.

 

3. Tôi biết dự án này không thú vị lắm, nhưng _________________________, chúng ta vẫn nên cố gắng hoàn thành tốt công việc.

3. I know this project isn't much fun, but _________________________, we should still try to do a good job.

 

4. Last year I took a pay cut, and now I'm _________________________ in order to pay rent.

4. Năm ngoái tôi đã bị cắt giảm lương, và bây giờ tôi _________________________ để trả tiền thuê nhà.

 

5. My brother is kind of immature; he likes to _________________________ people by playing pranks.

5. Anh trai tôi là người chưa trưởng thành; anh ấy thích _________________________ người bằng cách chơi khăm.

 

6. My father bought my mother a _________________________ necklace for their anniversary - it's gold with tiny emeralds in it.

6. Bố tôi đã mua cho mẹ tôi một chiếc vòng cổ _________________________ nhân ngày kỷ niệm của họ - nó bằng vàng với những viên ngọc lục bảo nhỏ bên trong.

 

7. People who are used to getting everything they want often _________________________ about even the smallest inconveniences.

7. Những người đã quen với việc có được mọi thứ họ muốn thường quan tâm đến những điều bất tiện dù là nhỏ nhất.

 

8. She won first place in the singing competition, and hasn't stopped _________________________ it ever since.

8. Cô ấy đã giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi hát, và đã không ngừng _________________________ nó kể từ đó.

 

9. The company my uncle started ended up failing, and he found himself _________________________ and jobless with a family to support.

9. Công ty mà chú tôi thành lập cuối cùng đã thất bại, và chú ấy thấy mình ____________________ và thất nghiệp với một gia đình phải hỗ trợ.

 

10.Pete has been _________________________ all summer - sometimes from 7 AM to 7 PM without a break.

10.Pete đã _________________________ suốt mùa hè - đôi khi từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối không nghỉ.

 

11.We only have an hour to chat, so let's _________________________ and get straight to the point.

11. Chúng ta chỉ có một giờ để trò chuyện, vì vậy hãy _________________________ và đi thẳng vào vấn đề.

 

12.When I was a kid and my parents took away my video games, I would spend hours in my room _________________________.

12. Khi tôi còn là một đứa trẻ và cha mẹ tôi đã lấy đi các trò chơi điện tử của tôi, tôi sẽ dành hàng giờ trong phòng của mình _________________________.

 

13.The _________________________ at this cafe are pretty big, so we can order a single dish and split it.

13. _________________________ tại quán cà phê này khá lớn, vì vậy chúng tôi có thể gọi một món duy nhất và chia nhỏ.

Answers Vocabulary Quiz

1. unwind
2. treated
3. be that as it may
4. pinching pennies
5. mess with
6. gorgeous
7. gripe
8. bragging about
9. broke
10.working like a dog
11.make the most of it
12.sulking
13.portions


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: