TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI VỀ CHỦ ĐỀ AWARD (GIẢI THƯỞNG)

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 08/ 05/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI VỀ CHỦ ĐỀ AWARD (GIẢI THƯỞNG)

Award (giải thưởng) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Award (giải thưởng) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ AWARD (GIẢI THƯỞNG)

 1. consolation prize /kɑːn.səˈleɪ.ʃən ˌpraɪz/ (noun): giải khuyến khích

 2. on a winning streak /ɑːn ə ˈwɪn.ɪŋ striːk/ (idiom): chiến thắng liên hoàn

 3. be the luck of the draw /bi ðə lʌk əv ðə drɑː/ (idiom): kết quả ngẫu nhiên

 4. to reach one’s goal /tu riːtʃ wʌnz ɡoʊl/ (verb phrase): đạt được mục tiêu

 5. decisive factor /dɪˈsaɪ.sɪv ˈfæk.tɚ/ (noun phrase): nhân tố quyết định

 

MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ AWARD (GIẢI THƯỞNG)

Questions

Sample answers

Dịch
 1. What is the best award that you have ever received?

 • I took part in an English speaking contest at school last year and received the consolation prize.

 • Last Christmas, I was awarded “Staff of the year” and it has been my best achievement so far.

 • Tôi đã tham gia một cuộc thi nói tiếng Anh ở trường năm ngoái và nhận được giải khuyến khích.

 • Giáng sinh năm ngoái, tôi đã được trao giải “Nhân viên của năm” và đó là thành tích tốt nhất của tôi cho đến nay.

 1. Did you work hard for the award?

 • Yes, I have done a lot of practice to perfect my speech.

 • I think I just got lucky. Some of my colleagues work just as hard as I do.

 • Vâng, tôi đã luyện tập rất nhiều để hoàn thiện bài phát biểu của mình.

 • Tôi nghĩ rằng tôi đã gặp may mắn. Một số đồng nghiệp của tôi cũng làm việc chăm chỉ như tôi.

 1. Do you think you deserve the award?

 • I do. I have spent a lot of time fine-tuning my speech to make sure there are no mistakes.

 • I think everyone deserves to be praised for their contribution to the project, not just me.

 • Tôi làm. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để tinh chỉnh bài phát biểu của mình để đảm bảo không mắc lỗi nào.

 • Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều xứng đáng được khen ngợi vì những đóng góp của họ cho dự án chứ không riêng gì tôi.

 1. Do people congratulate you on winning the award?

 • Yes, my parents were very proud of me. My friends sent me a lot of wishes.

 • My colleagues said that they could not be happier for my accomplishment.

 • Vâng, bố mẹ tôi rất tự hào về tôi. Bạn bè gửi cho tôi rất nhiều lời chúc.

 • Các đồng nghiệp của tôi nói rằng họ không thể hạnh phúc hơn vì thành tích của tôi.

 1. Do you think you will likely win another award soon?

 • Hopefully I will be on a winning streak so that my parents will be proud of me.

 • It is just the luck of the draw, so I don’t think I will be winning this year’s award.

 • Hy vọng rằng tôi sẽ giành chiến thắng để bố mẹ tôi sẽ tự hào về tôi.

 • Đó chỉ là sự may mắn của bốc thăm, vì vậy tôi không nghĩ mình sẽ giành được giải thưởng năm nay.

 1. Should people work hard to earn their awards?

 • Of course. Hard work is always recognized and rewarded.

 • Yes, but that doesn’t mean we should try too hard. Everyone has their own limits.

 • Tất nhiên rồi. Sự chăm chỉ luôn được công nhận và khen thưởng.

 • Đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên cố gắng quá sức. Ai cũng có giới hạn của riêng mình.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: