TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI VỀ CHỦ ĐỀ MEETING NEW PEOPLE

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 13/ 04/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI VỀ CHỦ ĐỀ MEETING NEW PEOPLE

Meeting New People kết bạn với người mới là chủ đề quen thuộc trong tiếng anh giao tiếp.

Hôm Nay BILINGO trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 Sẽ cùng bạn học Những Mẫu Câu Tiếng Anh Và Từ Vựng Về Chủ Đề MEETING NEW PEOPLE ( Kết Bạn Với Người Mới ). Bilingo hy vọng sau khi học bài này khi bạn sẽ nâng cao khả năng tiếng anh giao tiếp của mình. Bạn hãy áp dụng những mẫu câu tiếng anh về kết bạn với người mới vào giao tiếp tiếng anh và kết thêm nhiều bạn mới. 

Hãy bắt đầu học chủ đề meeting new people kết bạn với người mới Conversation Text

Lila: Oh, sorry. It looks like we’re both reaching for the same book.

Beth: Oh, it’s okay. The library is packed today. With exams coming up, everyone’s cramming like crazy.

Lila: Myself included! By the way, my name’s Lila.

Beth: I’m Beth. I’ve seen you in Professor O’Mally’s class. You sit in the back row. That’s very smart.

Lila: I’ve seen you, too. You’ve got guts, sitting all the way in the front.

Beth: I kinda have to. Professor O’Mally is my uncle. And he always calls on me in class because he thinks I’m popular.

Lila: Are you?

Beth: Are you kidding me? We’re freshmen. The lowest on the totem pole around here.

Lila: Don’t I know it. Last night a junior cornered me and made me do her laundry... all eight loads, including her sweaty gym clothes!

Beth: Gross! Seems like the juniors and seniors treat freshmen like their personal slaves. Last week a senior made me wash her car...three times. She said that learning to do the bidding of my superiors would prepare me for a future in the corporate world.

Lila: Seems like you and I have a lot in common. It’s nice to meet someone else who is as miserable as I am.

Beth: Where are you from, Lila?

Lila: North Carolina. I’m from a town called Dayville.

Beth: Hey, I’m from North Carolina, too – Carrington. It’s not too far from you. That’s really a small world!

Lila: Yeah, you’re the only person I’ve met from my neck of the woods. This college was tough to get into, and because it’s far from home, most of my friends chose to stay in town and attend state.

Beth: Same with me. None of my friends back home wanted to move too far away. I didn’t either, to be honest. But this is a good school and besides, my uncle helped me get in.

Lila: My parents urged me to come here, and I was excited to start over with my social life. I was a bit of a nerd back in high school. I got straight A’s and...well, I was a member of the marching band.

Beth: I was never one of the in-crowd either.

Lila: And I didn’t even get asked to the prom.

Beth: Yup, join the club – neither did I. But... who says we have to be known as nerds here? And hey, next year we’ll move up the food chain on campus. We could even make a pact.

Lila: A pact?

Beth: To stick together and help each other make it through the years ahead.

Lila: Hey, yeah. I love that idea.

Beth: Great! Well, I’ll let you get back to studying – we can meet up later for dinner.

Lila: Ồ, xin lỗi. Có vẻ như cả hai chúng ta đều đang tìm kiếm cùng một cuốn sách.

Beth: Ồ, không sao đâu. Thư viện hôm nay chật kín người. Kỳ thi sắp diễn ra, mọi người đang học tập như điên.

Lila: Bao gồm cả tôi! Nhân tiện, tên tôi là Lila.

Beth: Tôi là Bê. Tôi đã thấy bạn trong lớp học của Giáo sư O'Mally. Bạn ngồi hàng sau. Điều đó rất thông minh.

Lila: Tôi cũng đã thấy bạn. Bạn thật can đảm, ngồi ở phía trước.

Beth: Tôi hơi phải. Giáo sư O'Mally là chú của tôi. Và anh ấy luôn gọi tôi trong lớp vì anh ấy nghĩ tôi nổi tiếng.

Lila: Là bạn?

Beth: Bạn đang đùa tôi đấy à? Chúng tôi là sinh viên năm nhất. Những người nhỏ tuổi nhất.

Lila: Tôi không biết điều đó. Đêm qua, một đàn em đã dồn tôi vào chân tường và bắt tôi giặt đồ cho cô ấy... tất cả tám mẻ quần áo, bao gồm cả bộ quần áo thể dục ướt đẫm mồ hôi của cô ấy!

Beth: Gớm! Có vẻ như đàn em và đàn anh đối xử với sinh viên năm nhất như nô lệ cá nhân của họ. Tuần trước, một học sinh cuối cấp đã bắt tôi rửa xe của cô ấy... ba lần. Cô ấy nói rằng học cách tuân theo mệnh lệnh của cấp trên sẽ chuẩn bị cho tôi một tương lai trong thế giới doanh nghiệp.

Lila: Có vẻ như bạn và tôi có nhiều điểm chung. Thật vui khi gặp một người khác cũng khốn khổ như tôi.

Beth: Bạn đến từ đâu, Lila?

Lila: Bắc Carolina. Tôi đến từ một thị trấn tên là Dayville.

Beth: Này, tôi cũng đến từ Bắc Carolina – Carrington. Nó không quá xa bạn. Đó thực sự là một sự trùng hợp bất ngờ!

Lila: Vâng, bạn là người duy nhất tôi gặp mà ở gần nhà tôi. Trường đại học này rất khó để vào được, và vì nó xa nhà nên hầu hết bạn bè của tôi đã chọn ở lại thị trấn và theo học tại bang.

Beth: Tôi cũng vậy. Không ai trong số những người bạn của tôi ở quê nhà muốn chuyển đi quá xa. Thành thật mà nói, tôi cũng vậy. Nhưng đây là một ngôi trường tốt và bên cạnh đó, chú tôi đã giúp tôi vào học.

Lila: Bố mẹ giục tôi đến đây, và tôi rất hào hứng bắt đầu lại cuộc sống xã hội của mình. Tôi đã là một chút mọt sách ở trường trung học. Tôi đã đạt điểm A và... à, tôi là thành viên của ban nhạc diễu hành.

Beth: Tôi cũng chưa bao giờ là một trong số đông đó.

Lila: Và tôi thậm chí còn không được mời đến vũ hội.

Beth: Yup, tham gia câu lạc bộ – tôi cũng vậy. Nhưng... ai nói rằng chúng ta phải được gọi là mọt sách ở đây? Và này, năm tới chúng ta sẽ chuyển sang chuỗi thức ăn trong khuôn viên trường. Chúng tôi thậm chí có thể thực hiện một hiệp ước.

Lila: Một lời hứa?

Beth: Gắn bó và giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn qua năm tháng phía trước.

Lila: Này, vâng. Tôi thích ý tưởng đó.

Beth: Tuyệt vời! Chà, tôi sẽ để bạn quay lại học - chúng ta có thể gặp nhau sau bữa tối.

 • packed = extremely crowded; full of people  đông 
 • coming up = happening soon  sắp khai trương
 • cramming = studying very hard right before a test ôn bài rất kỹ trước khi thi
 • you’ve got guts = you’re brave, courageous    bạn thật dũng cảm, can đảm
 • calls on me = selects me to answer a question in class   được chọn để đứng lên trả lời câu hỏi trước lớp
 • lowest on the totem pole = the lowest in the social hierarchy người có vị trí thấp nhất, ít quan trọng nhất
 • loads = baskets of dirty clothes  một rổ đồ dơ
 • gross = disgusting  tởm
 • do someone’s bidding = submit to someone’s orders  tuân lệnh ai
 • a small world = a surprising coincidence  trùng hợp bất ngờ
 • my neck of the woods = my region or neighborhood  hàng xóm
 • urged = strongly encouraged   thúc giục
 • the in-crowd = the group of popular people  một nhóm người
 • prom = a high school dance event  sự kiện nhảy ở trường cấp 3
 • campus = the property of the college/university khuôn viên trường đại học
 • pact = promise to each other  hứa với nhau
 • stick together = stay together  cùng với nhau
 • make it = successfully survive something difficult; endure until finishing or achieving a goal  thành công sau khi làm việc gì khó khăn

Sau đây hãy cùng Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 làm một bài trắc nghiệm nhỏ về từ vựng (Vocabulary Quiz) để bạn nắm hơn tiếng anh giao tiếp khi bạn gặp 1 người bạn mới (meeting new people)  
Complete each sentence with a word from the box. Two words are not used. ( hãy chọn những từ dưới đây và điền vào ô, có 2 từ không sử dụng)

campus               guts           make it            to be honest
coming up                join the club               packed             urging
gross               kidding              stick together                what a small world

1. Do you think we have enough gas to ____________________ to the next town, or should we fill up here?

2. Don't take the train during rush hour - it'll be ____________________.

3. Everyone please ____________________ and follow the tour guide so that you don't get lost.

4. I'm excited about the summer; there are quite a few major music festivals ____________________.

5. You haven't washed the dishes for a week! The sink is getting really ____________________!

6. Our manager is very intimidating. The workers often disagree with him, but they don't have the ____________________ to say anything.

7. So, your flight was delayed? ____________________. The weather's so bad, I think we'll be waiting for a while.

8. There isn't enough parking on ____________________; I often have to leave my car in the supermarket parking lot

9. You know Barbara Stevens? ____________________! She used to be my neighbor when I lived in Atlanta

10. I've been ____________________ my grandfather to get a checkup, but he's stubborn and he hates doctors.

Bạn hãy làm trước và đừng nhìn đáp án nhé. 

Bilingo hy vọng rằng qua 1 bài ngắn vậy nhưng bạn có thể nâng cao khả năng tiếng anh giao tiếp tiếng anh của mình khi gặp 1 người mới ( meeting new people). 

Answers Vocabulary Quiz

1. make it
2. packed
3. stick together
4. coming up
5. gross
6. guts
7. Join the club
8. campus
9. What a small world
10.urging


♻ Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: