Từ vựng về giáo dục (Educational Vocabulary)

 • Tác giả Lu Khanh

 • Ngày đăng 21/ 04/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

Từ vựng về giáo dục (Educational Vocabulary)

Cùng Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 khám phá bộ từ vựng về giáo dục nhé.

1. Các cấp độ trường học (School Level)

 • Primary school /ˈpraɪməri skuːl/ :trường tiểu học
 • Secondary school /ˈsɛkəndəri skuːl/: trường cấp 2
 • High school /haɪ skuːl/: trường trung học
 • College /ˈkɒlɪʤ/: cao đẳng
 • University /ˌjuːnɪˈvɜːsɪti/: đại học
 • Vocational college /vəʊˈkeɪʃənl ˈkɒlɪʤ/: trường nghề

2. Các từ khác

Dormitory (Dorm) /ˈdɔːmɪtri (dɔːm) kí túc xá
Amphitheater /ˈæmfɪˌθɪətə/ giảng đường
Student /stjuːdənt/ sinh viên
Professor /prəˈfɛsə/ giáo sư
Lecture /ˈlɛkʧə/ bài giảng
Lecturer /ˈlɛkʧərə/ giảng viên
Visual aids /ˈvɪzjʊəl eɪdz/ hình ảnh minh họa
Diploma /dɪˈpləʊmə/ bằng tốt nghiệp
Bachelor /ˈbæʧələ/ cử nhân
PhD /piː eɪʧ diː/ thạc sĩ
Doctor /ˈdɒktə/ tiến sĩ
Graduate from /ˈgrædjʊət frɒm/ tốt nghiệp từ

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
 • VNHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: